Nové číslo časopisu PERFINY 2020/4 (214)

Nové číslo časopisu českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY

08. 01. 2021

Kultúrno-spoločenské aktivity filatelistov na Slovensku

Kultúrno-spoločenské aktivity filatelistov na Slovensku
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 19. 11. 2018 10:08

História a súčasnosť slovenskej filatelie - Prehľad rôznych kultúrno-spoločenských aktivít a podujatí usporiadaných filatelistami na Slovensku.Prehľad kultúrno-spoločenských aktivít a podujatí usporiadaných filatelistami na Slovensku


.....Na príprave tejto stránky sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.


Odovzdanie Dulovho historického telegramu do rúk Matice slovenskej v roku 1988 (FILATELIE 1/1989).

Kultúrno-spoločenské aktivity filatelistov na Slovensku

Kultúrno-spoločenské aktivity filatelistov na Slovensku
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov