Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Poštová známka:
Kultúrne dedičstvo Slovenska: VÚB Mlynské Nivy v Bratislave

Kultúrne dedičstvo Slovenska: VÚB Mlynské Nivy v Bratislave
Deň vydania: 16. 02. 2018
Nominálna hodnota: 1,45 €
Rozmery známky: 22 x 26.5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska zobrazujúca výškovú budovu VÚB Mlynské Nivy v Bratislave


Textový motív: BRATISLAVA

Obrazový motív: Budova VÚB Mlynské Nivy v Bratislave.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Peter Augustovič

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: VÚB Mlynské Nivy v Bratislave (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Všeobecná úverová banka sa v 90. rokoch minulého storočia rozhodla vybudovať si nové sídlo a v roku 1994 vypísala na jeho architektonické riešenie súťaž. Tú vyhral architekt Ján Bahna s kolektívom, ktorý tvorili Ľubomír Závodný, Igor Palčo a Miloš Juráni. Podľa ich projektu v roku 1996 budovu aj postavili. Ján Bahna (nar. 1944), profesor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, špičkový slovenský architekt, je autorom celého radu pozoruhodných stavieb, napríklad niekdajšieho obchodného domu Ružinov, alebo obnovy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ľubomír Závodný (nar. 1959) projektoval neskôr okrem iného aj objekt Tatra banky na Mierovom námestí v Bratislave.

Architekti navrhli komplex s 88 metrov vysokou vežovou vertikálou, ktorá je znázornená na samotnej poštovej známke. Vežu sformovali do elegantnej oválnej podoby, ktorá dokazuje svoju presvedčivosť a kultivovanosť dodnes, aj keď už v jej blízkom okolí vyrastajú ďalšie výškové stavby. Oválne línie nestratíte z očí ani v noci, každé poschodie budovy je totiž olemované jemnou linkou modrého svetla. Väčšinu podlaží veže zaberá obvyklá banková administratíva, v zadnej pravouhlej časti sú dve schodiská a šesť výťahov. Na najvyššom podlaží bol pôvodne dokonca bazén s výhľadom na celé mesto.

Hlavný vstup do objektu je v päte veže smerom od mesta. Nad ním sú poschodia s priestormi predstavenstva banky a riaditeľov odborov. Na kresbe, ktorá je na obálke prvého dňa, dobre vidieť aj tri spodné krídla celého komplexu. V oblúkovo zahnutom krídle, ktoré je na kresbe v popredí, je expozitúra banky, čo je jediný priestor v budove prístupný verejnosti. V krídle pozdĺž ulice Mlynské nivy sú umiestnené kancelárie a zamestnanecká jedáleň a v krídle vľavo sú ďalšie kancelárie, kuchyňa a iné obslužné priestory vrátane vjazdov do podzemných garáží. Objekt získal ocenenie Stavba roka a za jeho architektonické riešenie získali architekti v roku 1997 Cenu Dušana Jurkoviča.


Autor (zdroj) popisu: Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov