Autumn collectors bourse in Malacky (Slovakia)

Invitation to the Autumn collectors bourse of all collectable areas in Malacky (Slovakia).

10. 09. 2022

Postage Stamp:
Cultural heritage of Slovakia: VÚB Mlynské Nivy in Bratislava

Cultural heritage of Slovakia: VÚB Mlynské Nivy in Bratislava
Date of Issue: 16. 02. 2018
Face value: 1,45 €
Postage stamp dimensions: 22 x 26.5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 1
Printing company: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Cultural heritage of Slovakia series depicting VÚB Mlynské Nivy in Bratislava


Text motifs: BRATISLAVA

Pictorial motifs: Budova VÚB Mlynské Nivy v Bratislave.

Postage stamp artwork: akad. mal. Peter Augustovič

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Original artwork(s):

Postage Stamp Cultural heritage of Slovakia: VÚB Mlynské Nivy in Bratislava (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Všeobecná úverová banka sa v 90. rokoch minulého storočia rozhodla vybudovať si nové sídlo a v roku 1994 vypísala na jeho architektonické riešenie súťaž. Tú vyhral architekt Ján Bahna s kolektívom, ktorý tvorili Ľubomír Závodný, Igor Palčo a Miloš Juráni. Podľa ich projektu v roku 1996 budovu aj postavili. Ján Bahna (nar. 1944), profesor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, špičkový slovenský architekt, je autorom celého radu pozoruhodných stavieb, napríklad niekdajšieho obchodného domu Ružinov, alebo obnovy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ľubomír Závodný (nar. 1959) projektoval neskôr okrem iného aj objekt Tatra banky na Mierovom námestí v Bratislave.

Architekti navrhli komplex s 88 metrov vysokou vežovou vertikálou, ktorá je znázornená na samotnej poštovej známke. Vežu sformovali do elegantnej oválnej podoby, ktorá dokazuje svoju presvedčivosť a kultivovanosť dodnes, aj keď už v jej blízkom okolí vyrastajú ďalšie výškové stavby. Oválne línie nestratíte z očí ani v noci, každé poschodie budovy je totiž olemované jemnou linkou modrého svetla. Väčšinu podlaží veže zaberá obvyklá banková administratíva, v zadnej pravouhlej časti sú dve schodiská a šesť výťahov. Na najvyššom podlaží bol pôvodne dokonca bazén s výhľadom na celé mesto.

Hlavný vstup do objektu je v päte veže smerom od mesta. Nad ním sú poschodia s priestormi predstavenstva banky a riaditeľov odborov. Na kresbe, ktorá je na obálke prvého dňa, dobre vidieť aj tri spodné krídla celého komplexu. V oblúkovo zahnutom krídle, ktoré je na kresbe v popredí, je expozitúra banky, čo je jediný priestor v budove prístupný verejnosti. V krídle pozdĺž ulice Mlynské nivy sú umiestnené kancelárie a zamestnanecká jedáleň a v krídle vľavo sú ďalšie kancelárie, kuchyňa a iné obslužné priestory vrátane vjazdov do podzemných garáží. Objekt získal ocenenie Stavba roka a za jeho architektonické riešenie získali architekti v roku 1997 Cenu Dušana Jurkoviča.


Author (source) of the description: Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists