Issue plan of Slovak postage stamps for 2024

Updated issue plan of Slovak postage stamps for 2024. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

11. 07. 2024

Postage Stamp:
Cultural heritage of Slovakia: VÚB Mlynské Nivy in Bratislava

Cultural heritage of Slovakia: VÚB Mlynské Nivy in Bratislava
Date of Issue: 16. 02. 2018
Face value: 1,45 €
Postage stamp dimensions: 22 x 26.5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 1
Printing company: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Cultural heritage of Slovakia series depicting VÚB Mlynské Nivy in Bratislava


Text motifs: BRATISLAVA

Pictorial motifs: Budova VÚB Mlynské Nivy v Bratislave.

Postage stamp artwork: akad. mal. Peter Augustovič

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Original artwork(s):

Postage Stamp Cultural heritage of Slovakia: VÚB Mlynské Nivy in Bratislava (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Všeobecná úverová banka sa v 90. rokoch minulého storočia rozhodla vybudovať si nové sídlo a v roku 1994 vypísala na jeho architektonické riešenie súťaž. Tú vyhral architekt Ján Bahna s kolektívom, ktorý tvorili Ľubomír Závodný, Igor Palčo a Miloš Juráni. Podľa ich projektu v roku 1996 budovu aj postavili. Ján Bahna (nar. 1944), profesor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, špičkový slovenský architekt, je autorom celého radu pozoruhodných stavieb, napríklad niekdajšieho obchodného domu Ružinov, alebo obnovy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ľubomír Závodný (nar. 1959) projektoval neskôr okrem iného aj objekt Tatra banky na Mierovom námestí v Bratislave.

Architekti navrhli komplex s 88 metrov vysokou vežovou vertikálou, ktorá je znázornená na samotnej poštovej známke. Vežu sformovali do elegantnej oválnej podoby, ktorá dokazuje svoju presvedčivosť a kultivovanosť dodnes, aj keď už v jej blízkom okolí vyrastajú ďalšie výškové stavby. Oválne línie nestratíte z očí ani v noci, každé poschodie budovy je totiž olemované jemnou linkou modrého svetla. Väčšinu podlaží veže zaberá obvyklá banková administratíva, v zadnej pravouhlej časti sú dve schodiská a šesť výťahov. Na najvyššom podlaží bol pôvodne dokonca bazén s výhľadom na celé mesto.

Hlavný vstup do objektu je v päte veže smerom od mesta. Nad ním sú poschodia s priestormi predstavenstva banky a riaditeľov odborov. Na kresbe, ktorá je na obálke prvého dňa, dobre vidieť aj tri spodné krídla celého komplexu. V oblúkovo zahnutom krídle, ktoré je na kresbe v popredí, je expozitúra banky, čo je jediný priestor v budove prístupný verejnosti. V krídle pozdĺž ulice Mlynské nivy sú umiestnené kancelárie a zamestnanecká jedáleň a v krídle vľavo sú ďalšie kancelárie, kuchyňa a iné obslužné priestory vrátane vjazdov do podzemných garáží. Objekt získal ocenenie Stavba roka a za jeho architektonické riešenie získali architekti v roku 1997 Cenu Dušana Jurkoviča.


Author (source) of the description: Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists