Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v Prievidzi - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Proces prípravy vydania poštovej známky Prezidentka SR: Zuzana Čaputová

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v Prievidzi

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v Prievidzi

Poštová známka


Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v PrievidziPoštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v Prievidzi
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v Prievidzi

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná piaristickému kostolu v Prievidzi.

Deň vydania: 27. 01. 2012
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000
Kód WMS: SK001.12 (pozri: Systém číslovania známok WNS (WADP Numbering System))
Textový motív: PRIEVIDZA
Obrazový motív: Socha anjela z interiéru piaristického kostola v Prievidzi.

Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Grafická úprava známky: akad. mal. Peter Augustovič

Pôvodný výtvarný návrh:

Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v Prievidzi  (výtvarný návrh)


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2012Tematický popis a súvislosti::

Školský rád piaristov začal svoje pôsobenie u nás v protireformačnom období. Na Hornú Nitru piaristi prišli v r. 1666 na pozvanie Márie Františky Pálffyovej, vdovy po uhorskom palatínovi. Stavbu kolégia v Prievidzi s jej podporou dokončili v r. 1676 a kostola o dva roky neskôr. Svoju činnosť však mohli naplno rozvinúť až v 18. storočí. V roku 1740 piaristi prikročili ku komplexnej prestavbe svojho kláštorného kostola, ktorú organizoval hospodársky správca kolégia páter Hyacint Hangke. Pôvodný kostol rozobrali a začali od základov so stavbou nového podľa náročného neskorobarokového konceptu. Pozoruhodné návrhy dosiaľ neidentifkovaného architekta, z ktorých vychádzala novostavba jednoloďového kostola s vežou v priečelí, zrealizovali v zjednodušenej a čiastočne modifikovanej podobe. Funkciu paliera a stavbyvedúceho vykonával kremnický staviteľ Ignác Peter Götz. Kamenné sochy svätcov v nikách a ústredné súsošie Korunovania Panny Márie Najsvätejšou Trojicou uprostred priečelia sú prvými doloženými prácami sochára sliezskeho pôvodu Dionýza Ignáca Stanettiho na Slovensku. Na umeleckej výzdobe kostola sa podieľal maliar Anton Schmidt; toho v lete 1751 vystriedal ďalší viedenský maliar, Ján Štefan Bopovsky-Bojack, ktorý potom realizoval podstatnú časť maliarskej výzdoby interiéru. Fresky klenieb a obrazy bočných oltárov, z ktorých Bojack do svojej predčasnej smrti v r. 1753 stihol realizovať len štyri, dokončili potom iní maliari, jeho spolupracovníci. Jednotný interiér prievidzského piaristického kostola, vytvorený súhrou architektúry, maliarstva a sochárstva, je v barokovom umení Slovenska výnimočný svojou koncepciou. Unikátne je najmä priestorové riešenie monumentálneho hlavného oltára, ktorého dynamická stĺpová architektúra zavŕšená Stanettiho baldachýnovou sochárskou kompozíciou vypĺňa celý priestor presbytéria. Priestorovo inscenované Nanebovzatie Panny Márie pokračuje o úroveň nižšie v krypte pod oltárom, kde je umiestnený menší oltár Piety, osvetľovaný svetlíkmi skrytými za oltárom.

Kostol 19. augusta 1753 posvätil ostrihomský kanonik a titulárny biskup Pavol Révay. Celkovú interiérovú výzdobu a vybavenie do definitívnej podoby však dopĺňali ešte v druhej polovici 18. storočia.

Autor (zdroj) popisu: Mgr. Jozef Medvecký, CSc.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v Prievidzi

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v Prievidzi
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v Prievidzi
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Negramotní dvadsiateho prvého storočia nie sú tí, čo nevedia čítať a písať, ale tí, čo sa nevedia naučiť, odnaučiť a preučiť.

(Alvin Tofler)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk