Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Poštová známka:
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi
Deň vydania: 04. 01. 2010
Nominálna hodnota: 0,60 €
Rozmery známky: 22,2 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná Kostolu Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi.


Textový motív: SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Obrazový motív: Relikviárový kríž z čiastočne pozláteného striebra z 2. štvrtiny 14. storočia.

Rytina známky: Mgr. art. Ľubomír Žálec

Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Rytec známky: Ľubomír Žalec

Súvisiace materiály:

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010

Tematický popis a súvislosti:

Farský kostol v Spišskej Novej Vsi patrí k najväčším gotickým chrámom na Slovensku. Hoci na jeho mieste možno rátať už so staršou stavbou, halové trojlodie bolo vystavané v 2. polovici 14. storočia a zrejme ešte pred jeho záverom priestor zaklenuli krížovou rebrovou klenbou. Stavbe kostola zaujme predovšetkým náročnou architektonickou plastikou: konzoly a svorníky klenby striedajú rastlinné a figurálne motívy (Madona, Boh Otec, poprsia svätcov). Ku kameňosochárskej výzdobe južného portálu s profilovaným ostením patrili pôvodne aj sochy v postranných výklenkoch; dnes však už chýbajú. Reliéf Korunovania Panny Márie v tympanóne nad vchodom je vsadený do architektonického rámca s gotickými fiálami ukončenými krížovými ružicami. Okrúhle okno s kružbou – rozeta – korunuje hlavný vstup do kostola. Podobne náročné prvky neboli na sklonku 14. storočia na Spiši ojedinelé; stavitelia pravdepodobne spolupracovali aj na výstavbe súvekých levočských chrámov – farského kostola a minoritského kláštora. Vo farskom kostole v Spišskej Novej Vsi sa zachovali tiež významné liturgické predmety, napr. monštrancia a pacifikál (oba okolo 1520). Mimoriadne cenný však je jeden relikviárový kríž z čiastočne pozláteného striebra z 2. štvrtiny 14. storočia. Na jeho čelnej strane sa zachovala liata figúra Ukrižovaného, na zadnej ostala dnes už len prázdna schránka na relikviu – zlomok dreva Sv. Kríža – pôvodne zakrytá priehľadným horským kryštálom. Súčasťou figurálneho programu relikviára sú aj gravírované troj - a štvorlisty na ramenách kríža. Na čelnej strane Panna Mária a sv. Ján Evanjelista spolu so sv. Helenou a cisárom Konštantínom; na zadnej symboly štyroch evanjelistov. Ďalšie gravúry, Bolestného Krista a donátorov, nachádzame na nohe. Aj tieto pôvodne prekrýval priesvitný farebný email, z ktorého sa však zachovali iba zvyšky. Podľa niektorých autorov bol tvorcom kríža dvorný zlatník Nicolaus Gallicus, podľa iných iniciály NC označujú možného donátora – spišského kastelána Nicolausa Castellanusa.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Dušan Buran


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov