Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi

Poštová známka


Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej VsiPoštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi

Poštová známka z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska venovaná Kostolu Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi.

Deň vydania: 04. 01. 2010
Nominálna hodnota: 0,60 €
Rozmery známky: 22,2 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Rytina známky: Mgr. art. Ľubomír Žálec
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2000000
Kód WMS: SK001.10 (pozri: Systém číslovania známok WNS (WADP Numbering System))
Textový motív: SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Obrazový motív: Relikviárový kríž z čiastočne pozláteného striebra z 2. štvrtiny 14. storočia.

Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Rytec známky: Ľubomír Žalec

Súvisiace materiály:

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010

Tematický popis a súvislosti:

Farský kostol v Spišskej Novej Vsi patrí k najväčším gotickým chrámom na Slovensku. Hoci na jeho mieste možno rátať už so staršou stavbou, halové trojlodie bolo vystavané v 2. polovici 14. storočia a zrejme ešte pred jeho záverom priestor zaklenuli krížovou rebrovou klenbou. Stavbe kostola zaujme predovšetkým náročnou architektonickou plastikou: konzoly a svorníky klenby striedajú rastlinné a figurálne motívy (Madona, Boh Otec, poprsia svätcov). Ku kameňosochárskej výzdobe južného portálu s profilovaným ostením patrili pôvodne aj sochy v postranných výklenkoch; dnes však už chýbajú. Reliéf Korunovania Panny Márie v tympanóne nad vchodom je vsadený do architektonického rámca s gotickými fiálami ukončenými krížovými ružicami. Okrúhle okno s kružbou – rozeta – korunuje hlavný vstup do kostola. Podobne náročné prvky neboli na sklonku 14. storočia na Spiši ojedinelé; stavitelia pravdepodobne spolupracovali aj na výstavbe súvekých levočských chrámov – farského kostola a minoritského kláštora. Vo farskom kostole v Spišskej Novej Vsi sa zachovali tiež významné liturgické predmety, napr. monštrancia a pacifikál (oba okolo 1520). Mimoriadne cenný však je jeden relikviárový kríž z čiastočne pozláteného striebra z 2. štvrtiny 14. storočia. Na jeho čelnej strane sa zachovala liata figúra Ukrižovaného, na zadnej ostala dnes už len prázdna schránka na relikviu – zlomok dreva Sv. Kríža – pôvodne zakrytá priehľadným horským kryštálom. Súčasťou figurálneho programu relikviára sú aj gravírované troj - a štvorlisty na ramenách kríža. Na čelnej strane Panna Mária a sv. Ján Evanjelista spolu so sv. Helenou a cisárom Konštantínom; na zadnej symboly štyroch evanjelistov. Ďalšie gravúry, Bolestného Krista a donátorov, nachádzame na nohe. Aj tieto pôvodne prekrýval priesvitný farebný email, z ktorého sa však zachovali iba zvyšky. Podľa niektorých autorov bol tvorcom kríža dvorný zlatník Nicolaus Gallicus, podľa iných iniciály NC označujú možného donátora – spišského kastelána Nicolausa Castellanusa.

Autor (zdroj) popisu: Mgr. Dušan Buran
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Budete sa čudovať, o čo viac šťastia získate do svojho života, ak ho budete hľadať v tých správnych rukách, teda vo vašich.

(Richard Carlson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk