Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Kostol Božského srdca Ježišovho v Partizánskom (známka Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie)

Kostol Božského srdca Ježišovho v Partizánskom (známka Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie)
Deň vydania: 01. 09. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Veľká noc 2018: Paramenty – liturgické textílie k 70. výročiu požehnania Kostola Božského srdca Ježišovho v Partizánskom a 30. výročiu konsekrácie
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Kostol Božského srdca Ježišovho v Partizánskom (známka Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie k 70. výročiu požehnania Kostola Božského srdca Ježišovho v Partizánskom a 30. výročiu konsekrácie je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: KF Partizánske.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov