Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
Church of the Divine Heart of Jesus in Partizánske (postage stamp Christmas 2018: Paramentos - liturgical textiles)

Church of the Divine Heart of Jesus in Partizánske (postage stamp Christmas 2018: Paramentos - liturgical textiles)
Date of Issue: 01. 09. 2019
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 33,9 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet with postage stamp 40th anniversary of the ZSF prepared to commemorate the 70th anniversary of the blessing of the Church of the Sacred Heart of Jesus in Partizánske and the 30th anniversary of the consecration
Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) Church of the Divine Heart of Jesus in Partizánske (postage stamp Christmas 2018: Paramentos - liturgical textiles) (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie k 70. výročiu požehnania Kostola Božského srdca Ježišovho v Partizánskom a 30. výročiu konsekrácie je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: KF Partizánske.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists