Zájazd na 27. Svetový olympijský zberateľský veľtrh WOCF 2023 v Paríži (Francúzsko)

Informácia o autobusovom zájazde na 27. Svetový olympijský zberateľský veľtrh WOCF 2023 v Paríži (Francúzsko).

12. 02. 2023

Knižné publikácie (lokálni vydavatelia)

Knižné publikácie (lokálni vydavatelia)
Autor: Alexander Urminský
Publikované: 10. 09. 2018 21:01

Prehľad knižných publikácie o slovenských obciach a mestách na pohľadniciach vydaných lokálnymi vydavateľmi alebo vlastným nákladom autorovMestá a obce


 • Baťovany:
  Baťovany / Partizánske na pohľadniciach, Juraj Krasuľa, Peter Múčka, 2018. Recenzia
 • Bojnice:
  Bojnice na starých pohľadniciach, Imrich Gaplovský, Lukáš Grešner, Atelier Bojnice, 2017
 • Bratislava:
  Bratislava na pohľadniciach z prelomu storočia, Jozef Hanák, Obzor, 1992
  Bratislava, svedectvo starých pohľadníc, Július Cmorej, Region Poprad, 2005
 • Košice:
  Košice - Pohľady do histórie mesta Košice na starých pohľadniciach (I. časť), Ján Gašpar, Region Poprad, 2012
 • Partizánske:
  Baťovany / Partizánske na pohľadniciach, Juraj Krasuľa, Peter Múčka, 2018 - Recenzia
 • Piešťany:
  Piešťany v zrkadle historických pohľadníc, Alexander Urminský, Vladimír Krupa, Trnavský samosprávny kraj, Balneologické múzeum, Mesto Piešťany, 2008 (reedícia 2012)
 • Poprad:
  Poprad - história mesta na starých pohľadniciach, Ján Gašpar, Rastislav Mačura, Dušan Žiška, Region Poprad, 2006
 • Považská Bystrica:
  Považská Bystrica na starých pohľadniciach, Milan Belás, 2016 - Recenzia
 • Previdza:
  Prievidza na starých pohľadniciach, Michal Dobiaš, Tlačiareň Patria, 2004
  Prievidza na nových pohľadniciach, Michal Dobiaš, Tlačiareň Patria, 2016
 • Prietrž:
  Prietrž – Príbehy z fotografií a pohľadníc, Peter Brezina, 2015
 • Senica:
  Senica v nostalgii pohľadníc, Peter Brezina, Ján Peter, 2015
 • Sobotište:
  Sobotište na pohľadniciach a fotografiách, Peter Brezina, OcÚ Sobotište, 2017
 • Štrbské Pleso:
  Štrbské Pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách, Jozef Huber, Pre-Press, 2012 - Recenzia
 • Štúrovo:
  Štúrovo na pohľadniciach / Párkány képeslapjai, Miklós Vércse, VADAŠ, 2005
 • Topoľčany:
  Topoľčany na starých pohľadniciach, Ivan Malo, Tristanpress, 2004
 • Vyšné Hágy:
  Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) na dobových pohľadniciach, Jozef Huber, ViViT, 2010 - Recenzia
 • Vyhne:
  Stratené kúpele Vyhne na historických pohľadniciach, Marián Pavúk, Štúdio Harmony, 2006

Regióny


 • Tatry:
  Tatry - staré pohľadnice rozprávajú, Ján Gašpar, Region Poprad, 2002

Tematické zameranie


 • Kúpele:
  Kúpele odviate časom, Eva Potočná, Július Cmorej, Region Poprad, 2012


Tento zoznam nemožno považovať za úplný, jednak preto, že ešte stále sa publikácie o obciach a mestách na pohľadniciach vydávajú, ale tiež preto, že je ťažké sa dostať k informáciám o tých, čo už vydané boli a informácia o nich nie je či nebola v médiách.

------------------

Zoznam knižných publikácií, ktoré vydalo vydavateľstvo Dajama, je vedený samostatne.
Autor: Alexander Urminský

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov