Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/2 (108)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

10. 03. 2021

Organizovaná filatelia:
Jubileum Klubu filatelistov v Holíči

Jubileum Klubu filatelistov v Holíči
Autor: Vojtech Jankovič (foto: www.holic.sk)
Zdroj: www.holic.sk
Publikované: 06. 09. 2013 10:46

Informácia o 70. výročí klubu filatelistov v Holíči.Príležitostná pečiatka 70 rokov klubu filatelistov Holíč   Jubileum Klubu filatelistov v Holíči

Jubileum Klubu filatelistov v Holíči

Jubileum Klubu filatelistov v Holíči

Jubileum Klubu filatelistov v Holíči

Jubileum Klubu filatelistov v Holíči

Jubileum Klubu filatelistov v Holíči


Autor: Vojtech Jankovič (foto: www.holic.sk)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov