Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Príležitostná pečiatka:
70 rokov klubu filatelistov Holíč

70 rokov klubu filatelistov Holíč
Deň používania: 06. 09. 2013
 
Pošta: HOLÍČ 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 70. výročia založenia klubu filatelistov v Holíči.


Textový motív: 70 ROKOV KLUBU FILATELISTOV HOLÍČ

Obrazový motív: Filatelistická lupa a v nej erb mesta Holíč.

Autor: Adrian Ferda


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov