125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Príležitostná pečiatka:
Jozef Psotka a Zoltán Demján - 30. výročie prvého výstupu Slovákov na Mt. Everest

Jozef Psotka a Zoltán Demján - 30. výročie prvého výstupu Slovákov na Mt. Everest
Deň používania: 21. 09. 2014
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: modrá

Príležitostná poštová pečiatka pripomínajúca 30. výročie prvého výstupu Slovákov - Jozef Psotku a Zoltán Demjána - na najvyššiu horu sveta Mt. Everest.


Textový motív: JOZEF PSOTKA - ZOLTÁN DEMJÁN / Mt. Everest / 15. 10. 1984

Obrazový motív: Faksmile vrcholovej fotografie Jozefa Psotku a Zoltána Demjána a pohľad na masív Mt. Everestu.

Výtvarný návrh pečiatky: Peter Buček

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov