Na EXPO v Dubaji pokrstili unikátnu známku s arabskou mincou

Správa o krste novej poštovej známky na výstave EXPO v Dubaji.

04. 02. 2022

Rozhovory a spoločenská kronika:
Ján Mička: Známka prežije aj počítačovú dobu

Ján Mička: Známka prežije aj počítačovú dobu
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.trnava.sk
Publikované: 08. 03. 2014 00:51

Rozhovor s významným trnavským filatelistom Jánom Mičkom o jeho živote učiteľa a filatelistu.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov