Slovensko – USA, prvý známy list známkového obdobia

Odborný článok venovaný unikátnemu nálezu najstaršej známej celistvosti zaslanej z územia Slovenska a adresovanej do USA s prvou emisiou rakúskych známok, ktorá nie je uvedená v špecializovanej publikácii Petra Severína: Príručka celistvostí a poštových pečiatok z územia Slovenskej republiky na poštových známkach Rakúska 1850 – 1867.

27. 12. 2020

Rozhovory a spoločenská kronika:
Ján Mička: Známka prežije aj počítačovú dobu

Ján Mička: Známka prežije aj počítačovú dobu
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.trnava.sk
Publikované: 08. 03. 2014 00:51

Rozhovor s významným trnavským filatelistom Jánom Mičkom o jeho živote učiteľa a filatelistu.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov