Cervantes a Don Quijote, Marcela Díaz Cabal (španielsky)

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z internetového blogu La Lupa.

20. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Umenie: Ján Sambucus

Deň používania: 25. 11. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti inaugurácie poštovej známky Umenie: Ján Sambucus v Trnave.
Deň používania: 25. 11. 2011
Pošta: Trnava 1
Farba: čierna
Autor: akad. mal. Rudolf Cigánik
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY / JÁN SAMBUCUS • 1531 - 1584
Obrazový motív: Alegorické postavy dvoch anjelov, ktoré držia listinu s portrétom (pravdepodobne J. Sambucus) a drevené koleso (symbol mesta Trnava).


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov