Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Rôzne:
Ilegálne známky a falšovanie poštových cenín

Ilegálne známky a falšovanie poštových cenín
Autor: Jean-François Logette, preklad a sprievodný text V. Jankovič
Zdroj: Svetová poštová únia (SPÚ)
Publikované: 17. 11. 2008 23:48

Krátky report UPU o súčasnom stave potláčania vydávania ilegálnych vydaní a eliminovania falšovania s komentárom.


Problémy s vydávaním neautorizovaných, tzv. ilegálnych poštových cenín a s falšovaním legálnych poštových cenín a dokumentov nie sú, žiaľ, vo svete pošty ničím novým. Už od zavedenia prvých poštových známok sužuje prevádzkovateľov poštových služieb falšovanie a podvodný predaj známok, ktorý ich oberá o nemalé finančné zisky. Jedným z najznámejších podvodov vo veľkom je sfalšovanie šilingovej známky vo Veľkej Británii v r. 1872 - 1873, ktoré sa nikdy nepodarilo vyšetriť (pozri napr. Známky a čaro filatelie). V tomto prípade hovoríme o podvodoch na škodu pošty. Druhým dôvodom vydávania ilegálnych vydaní, resp. falšovania legálnych známok je ich priamy predaj zberateľom, ktorým vyťahuje z vreciek nemalé peniaze za bezcenné fiktívne papieriky alebo sfalšované poštové známky. V tomto prípade hovoríme o podvodoch na škodu zberateľov.

Union Postale Universelle (UPU) (slovensky Svetová poštová únia (SPÚ)) ako vrcholný orgán celosvetového poštového systému vedie dlhodobý boj na potlačenie vydávania tzv. ilegálnych známok. A v poslednom období začína zintenzívňovať potláčanie falšovania poštových známok a ostatných poštových cenín a dokumentov na škodu pošty. Pred niekoľkými dňami SPÚ vydala krátky report Illegal and Counterfeit Issues (slov. Ilegálne a falošné vydania) o súčasnom stave potláčania vydávania ilegálnych vydaní a aktivitách vedúcich k eliminovaniu falšovania legálnych poštových cenín. Jeho autorom je Jean-François Logette, filatelistický expert SPÚ, ktorý predstavuje zanieteného organizátora a bojovníka proti týmto neduhom. Prinášame slovenský preklad tohto článku a zopár odborných komentárov, ktoré majú za cieľ upresniť niektoré pojmy a pomôcť zorientovať sa v problematike.


Ilegálne a falošné vydania (slovenský preklad)

Vydávajúce poštové správy (po 24. kongrese SPÚ, ktorý sa konal od 23. júla do 12. augusta 2008 v Ženeve by sme mali presnejšie hovoriť o “určených poštových podnikoch”) v rozvojových alebo málo rozvinutých krajinách po mnoho rokov nerozlišovali medzi dvoma rôznymi typmi kriminálnych aktivít sužujúcich svet známok: produkovaním fiktívnych ilegálnych vydaní a falšovaním legálnych poštových cenín.

Dnes sa však, a to aj vďaka mnohým pracovným stretnutiam organizovaným Svetovou poštovou úniou a účinnosti záverov Bernského Fóra 2006 o spôsoboch obmedzenia produkcie falšovaných známok, presadil postoj, že tieto dve kriminálne aktivity treba striktne oddeliť.

K výraznému poklesu ziskov z ilegálnych vydaní, od odhadovaných (a nepotvrdených) 500 miliónov USD v roku 2001 po takmer 200 000 USD v roku 2007, napomohli aktivity Medzinárodného úradu SPÚ v spolupráci so systémom číslovania známok WNS, ktoré sú zamerané na intenzívnu komunikáciu a pozitívne oceňovanie. Uvedené čísla pochádzajú priamo z prehľadu SPÚ určených prevádzkovateľov a sú založené na presných údajoch, ktoré poskytli.

Kým ilegálne vydania sa najtvrdšie dotkli rozvojových a málo rozvinutých krajín, vydávanie falzifikátov legálnych známok je priamo zamerané na rozvinuté priemyselné krajiny. V dobe vysoko rozvinutých reprodukčných techník je možno relatívne ľahko vytvoriť na pohľad presvedčivé kópie legálnych známok. Preto neprekvapí, že v mnohých európskych krajinách a v USA bolo odhalené falšovanie poštových cenín, od primitívnych až po vysoko sofistikované. A jedna európska krajina bola dokonca prinútená vykonať hĺbkovú kontrolu všetkých svojich distribučných kanálov, aby dokázala falšovanie potlačiť.

K rastu vydávania falšovaných cenín viedlo okrem širokej dostupnosti tlačových nástrojov aj enormné zvyšovanie počtu predajných miest a nárast počtu predplatených poštových produktov. Čím hustejšia predajná a distribučná sieť, tým viac falšovaných známok a poštových celín má tendenciu objavovať sa na trhu.

Dobré výsledky v snahe eliminovať falšovateľov môžu priniesť ochranné perforácie (polmesiac, elipsy, perforované symboly, kombinácia ochranných perforácií, atď.), zníženie počtu samolepiacich výplatných emisií a zvýšený dohľad distribútorov - všetky tieto metódy sa v dotknutých krajinách použili.

V príprave je projekt upozorňovania zberateľov na falšovanie pomocou varovaní na internetovej stránke WNS www.wnsstamps.ch. Určení prevádzkovatelia v členských krajinách WNS budú môcť „označiť“ konkrétne známky, aby upozornili, že v obehu sú falšované kópie.

Táto myšlienka priniesla od jednotlivých krajín zmiešané reakcie: niektoré boli veľmi priaznivé, iné vysoko kritické, v každom prípade však konečné rozhodnutie závisí od určených prevádzkovateľov, ktorí sa ocitli v priamom ohrození falšovateľov.

Jean-François Logette
filatelistický expert SPÚ

Originálny report v angličtine: Illegal and Counterfeit Issues

_________________________________ . _________________________________

Záverečná poznámka

Uvedený report ukazuje pohľad na problematiku ilegálnych vydaní zo zorného uhla SPÚ a poštových správ, teda z pohľadu vydávania a predaja ilegálnych známok na škodu pošty. Konkrétnymi číslami dokazuje úspešnosť tohto boja a naznačuje možnosti boja proti falšovaniu poštových cenín. Report žiaľ neobsahuje zmienku o vydávaní a predaji ilegálnych vydaní na škodu zberateľov, ktoré má v posledných rokoch enormne stúpajúcu tendenciu. Tento problém, prirodzenie, nie je pre SPÚ a poštové správy primárny, preto by ho mali riešiť najvyššie filatelistické a zberateľské orgány (FIP, FEPA) a ich národné zväzy (v našom prípade Zväz slovenských filatelistov (ZSF)). Vo väčšine prípadov sa totiž ilegálne a falšované známky nedostávajú na pošty a do poštovej siete, sú však čím ďalej tým viac rozširované medzi zberateľmi inými distribučnými kanálmi (výmenné burzy, inzercia v časopisoch, internetový predaj a pod.).
Myslíme si, že tejto problematike je nutné venovať zvýšenú pozornosť a preto sme na internetovom portáli www.postoveznamky.sk vytvorili samostatnú sekciu Ilegálne a nežiaduce vydania, v ktorej sa tejto problematike venujeme a prinášame dôležité informácie pre zberateľov. Ďalším možným riešením by mohlo byť vymenovanie člena alebo komisie ZSF na boj proti podvodným a falšovaným poštovým známkam. To je však v kompetencii vedúcich činiteľov ZSF (a Rady ZSF), ktorých týmto vyzývame, aby zaujali stanovisko.


Ďalšie informácie o problematike ilegálnych vydaní a základnú terminológiu nájdete v sekcii: Ilegálne a nežiaduce vydania
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov