Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám odtlačky výplatných strojov (OVS) zo slovenského územia
Ilegálne známky a falšovanie poštových cenín

Ilegálne známky a falšovanie poštových cenín

Ilegálne známky a falšovanie poštových cenín

Ilegálne známky a falšovanie poštových cenín


Ilegálne známky a falšovanie poštových cenín
  Krátky report UPU o súčasnom stave potláčania vydávania ilegálnych vydaní a eliminovania falšovania s komentárom.
   
  Autor: Jean-François Logette, preklad a sprievodný text V. Jankovič
Publikované: 17. 11. 2008 23:48
 


Problémy s vydávaním neautorizovaných, tzv. ilegálnych poštových cenín a s falšovaním legálnych poštových cenín a dokumentov nie sú, žiaľ, vo svete pošty ničím novým. Už od zavedenia prvých poštových známok sužuje prevádzkovateľov poštových služieb falšovanie a podvodný predaj známok, ktorý ich oberá o nemalé finančné zisky. Jedným z najznámejších podvodov vo veľkom je sfalšovanie šilingovej známky vo Veľkej Británii v r. 1872 - 1873, ktoré sa nikdy nepodarilo vyšetriť (pozri napr. Známky a čaro filatelie). V tomto prípade hovoríme o podvodoch na škodu pošty. Druhým dôvodom vydávania ilegálnych vydaní, resp. falšovania legálnych známok je ich priamy predaj zberateľom, ktorým vyťahuje z vreciek nemalé peniaze za bezcenné fiktívne papieriky alebo sfalšované poštové známky. V tomto prípade hovoríme o podvodoch na škodu zberateľov.

Union Postale Universelle (UPU) (slovensky Svetová poštová únia (SPÚ)) ako vrcholný orgán celosvetového poštového systému vedie dlhodobý boj na potlačenie vydávania tzv. ilegálnych známok. A v poslednom období začína zintenzívňovať potláčanie falšovania poštových známok a ostatných poštových cenín a dokumentov na škodu pošty. Pred niekoľkými dňami SPÚ vydala krátky report Illegal and Counterfeit Issues (slov. Ilegálne a falošné vydania) o súčasnom stave potláčania vydávania ilegálnych vydaní a aktivitách vedúcich k eliminovaniu falšovania legálnych poštových cenín. Jeho autorom je Jean-François Logette, filatelistický expert SPÚ, ktorý predstavuje zanieteného organizátora a bojovníka proti týmto neduhom. Prinášame slovenský preklad tohto článku a zopár odborných komentárov, ktoré majú za cieľ upresniť niektoré pojmy a pomôcť zorientovať sa v problematike.


Ilegálne a falošné vydania (slovenský preklad)

Vydávajúce poštové správy (po 24. kongrese SPÚ, ktorý sa konal od 23. júla do 12. augusta 2008 v Ženeve by sme mali presnejšie hovoriť o “určených poštových podnikoch”) v rozvojových alebo málo rozvinutých krajinách po mnoho rokov nerozlišovali medzi dvoma rôznymi typmi kriminálnych aktivít sužujúcich svet známok: produkovaním fiktívnych ilegálnych vydaní a falšovaním legálnych poštových cenín.

Dnes sa však, a to aj vďaka mnohým pracovným stretnutiam organizovaným Svetovou poštovou úniou a účinnosti záverov Bernského Fóra 2006 o spôsoboch obmedzenia produkcie falšovaných známok, presadil postoj, že tieto dve kriminálne aktivity treba striktne oddeliť.

K výraznému poklesu ziskov z ilegálnych vydaní, od odhadovaných (a nepotvrdených) 500 miliónov USD v roku 2001 po takmer 200 000 USD v roku 2007, napomohli aktivity Medzinárodného úradu SPÚ v spolupráci so systémom číslovania známok WNS, ktoré sú zamerané na intenzívnu komunikáciu a pozitívne oceňovanie. Uvedené čísla pochádzajú priamo z prehľadu SPÚ určených prevádzkovateľov a sú založené na presných údajoch, ktoré poskytli.

Kým ilegálne vydania sa najtvrdšie dotkli rozvojových a málo rozvinutých krajín, vydávanie falzifikátov legálnych známok je priamo zamerané na rozvinuté priemyselné krajiny. V dobe vysoko rozvinutých reprodukčných techník je možno relatívne ľahko vytvoriť na pohľad presvedčivé kópie legálnych známok. Preto neprekvapí, že v mnohých európskych krajinách a v USA bolo odhalené falšovanie poštových cenín, od primitívnych až po vysoko sofistikované. A jedna európska krajina bola dokonca prinútená vykonať hĺbkovú kontrolu všetkých svojich distribučných kanálov, aby dokázala falšovanie potlačiť.

K rastu vydávania falšovaných cenín viedlo okrem širokej dostupnosti tlačových nástrojov aj enormné zvyšovanie počtu predajných miest a nárast počtu predplatených poštových produktov. Čím hustejšia predajná a distribučná sieť, tým viac falšovaných známok a poštových celín má tendenciu objavovať sa na trhu.

Dobré výsledky v snahe eliminovať falšovateľov môžu priniesť ochranné perforácie (polmesiac, elipsy, perforované symboly, kombinácia ochranných perforácií, atď.), zníženie počtu samolepiacich výplatných emisií a zvýšený dohľad distribútorov - všetky tieto metódy sa v dotknutých krajinách použili.

V príprave je projekt upozorňovania zberateľov na falšovanie pomocou varovaní na internetovej stránke WNS www.wnsstamps.ch. Určení prevádzkovatelia v členských krajinách WNS budú môcť „označiť“ konkrétne známky, aby upozornili, že v obehu sú falšované kópie.

Táto myšlienka priniesla od jednotlivých krajín zmiešané reakcie: niektoré boli veľmi priaznivé, iné vysoko kritické, v každom prípade však konečné rozhodnutie závisí od určených prevádzkovateľov, ktorí sa ocitli v priamom ohrození falšovateľov.

Jean-François Logette
filatelistický expert SPÚ

Originálny report v angličtine: Illegal and Counterfeit Issues

_________________________________ . _________________________________

Záverečná poznámka

Uvedený report ukazuje pohľad na problematiku ilegálnych vydaní zo zorného uhla SPÚ a poštových správ, teda z pohľadu vydávania a predaja ilegálnych známok na škodu pošty. Konkrétnymi číslami dokazuje úspešnosť tohto boja a naznačuje možnosti boja proti falšovaniu poštových cenín. Report žiaľ neobsahuje zmienku o vydávaní a predaji ilegálnych vydaní na škodu zberateľov, ktoré má v posledných rokoch enormne stúpajúcu tendenciu. Tento problém, prirodzenie, nie je pre SPÚ a poštové správy primárny, preto by ho mali riešiť najvyššie filatelistické a zberateľské orgány (FIP, FEPA) a ich národné zväzy (v našom prípade Zväz slovenských filatelistov (ZSF)). Vo väčšine prípadov sa totiž ilegálne a falšované známky nedostávajú na pošty a do poštovej siete, sú však čím ďalej tým viac rozširované medzi zberateľmi inými distribučnými kanálmi (výmenné burzy, inzercia v časopisoch, internetový predaj a pod.).
Myslíme si, že tejto problematike je nutné venovať zvýšenú pozornosť a preto sme na internetovom portáli www.postoveznamky.sk vytvorili samostatnú sekciu Ilegálne a nežiaduce vydania, v ktorej sa tejto problematike venujeme a prinášame dôležité informácie pre zberateľov. Ďalším možným riešením by mohlo byť vymenovanie člena alebo komisie ZSF na boj proti podvodným a falšovaným poštovým známkam. To je však v kompetencii vedúcich činiteľov ZSF (a Rady ZSF), ktorých týmto vyzývame, aby zaujali stanovisko.


Ďalšie informácie o problematike ilegálnych vydaní a základnú terminológiu nájdete v sekcii: Ilegálne a nežiaduce vydania



Poslať komentár





Autor: Jean-François Logette, preklad a sprievodný text V. Jankovič
Zdroj: Svetová poštová únia (SPÚ)
Publikované: 17. 11. 2008 23:48
 
Ilegálne známky a falšovanie poštových cenín
Ilegálne známky a falšovanie poštových cenín
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ak niečo ani nezačnete, nečakajte, že sa vám to podarí.

(Thorsten Havener)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.