Autor: Jean-François Logette

Zoznam článkov:


Ilegálne známky a falšovanie poštových cenín (17.11.2008)

Krátky report UPU o súčasnom stave potláčania vydávania ilegálnych vydaní a eliminovania falšovania s komentárom.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov