Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

24. 04. 2024

Poštová známka:
Hrad La Rocca o Guaita (Spoločné vydanie so San Marinom)

Hrad La Rocca o Guaita (Spoločné vydanie so San Marinom)
Deň vydania: 24. 08. 2007
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 21 Sk
Rozmery známky: 30,5 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 100000

Príležitostná poštová známka venovaná hradom Slovenska a San Marina s vyobrazením hradu La Rocca o Guaita. Spoločné vydanie so San Marinom.


Textový motív: LA ROCCA O GUAITA / SAN MARINO

Obrazový motív: Hrad La Rocca o Guaita.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Hrad La Rocca o Guaita (Spoločné vydanie so San Marinom) (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Po prejdení Contrada dei Magazzeni alebo Contrada dei Fossi rýchlo dosiahneme nadmorskú výšku 751 m, odkiaľ máme neobmedzený výhľad do okolia. Opevnené jadro Prvej veže s päťuholníkovým základom spočíva priamo na skale a je považované za jednu z najstarších talianskych veží (datovanú do 11. storočia). Pozostáva z centrálnej bašty a dvoch oblúkov, pričom vonkajšia stena jedného z oblúkov dekorovaná cimburím je zvyškom pôvodného obranného múru. Naproti vstupu, na malom námestí, môžeme obdivovať sochu B. Marabiniho a delá, ktoré venovalo Švajčiarsko Republike San Marino v roku 1989. Kedysi bol na vchode umiestnený erb republiky, pochádzajúci z obdobia baroka, neskôr bol odtiaľto premiestnený do vestibulu Palazzo Pubblico. Z dvoch kanónov umiestnených na dvore, ktoré boli venované Viktorom Emanuellom III., sa ešte dodnes počas verejných sviatkov strieľa naslepo. Vo vnútornej časti stojí zvonica, pravdepodobne zo 16. storočia a veža „Penna“, pochádzajúca z 2. polovice 15. storočia. Niektoré z kobiek, ktoré sa nachádzajú v pevnosti, boli používané ako väzenské cely ešte do roku 1970. Na ľavej strane stojí malý kostolík sv. Barbory. Bol postavený v 60. rokoch 20. storočia, kamenný štít nad vstupnými dverami je datovaný do stredoveku.


Autor (zdroj) popisu: AASFN, San Marin


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov