Devín - príbeh jednej pohľadnice

Pohľadnicami vyrozprávaný smutný príbeh odstúpeného staroslávneho Devína a dopadov odstúpenia na tradičné oslavy slovanskej vzájomnosti.

05. 05. 2021

Poštová známka:
Hrad Devín (s personalizovaným kupónom)

Hrad Devín (s personalizovaným kupónom)
Deň vydania: 09. 06. 2006
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk
Rozmery známky: 33 x 27 mm + k 33 x 27 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Állami Nyomda Nyrt., Maďarsko
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000

Poštová známka Hrad Devín s personalizovaným kupónom Policajný zbor Slovenskej republiky - známka ponúka možnosť výroby vlastného personalizovaného kupónu (ZPK).


Textový motív: Nie je


Upravený tlačový list:

Poštová známka Hrad Devín (s personalizovaným kupónom) (Upravený tlačový list)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov