Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

21. 08. 2022

Služobná obálka:
Hrad Devín (MDPT SR)

Hrad Devín (MDPT SR)
Deň vydania: 05. 12. 2006
 

Služobná obálka Hrad Devín (MDPT SR).
Služobná obálka
Hrad Devín (MDPT SR)


Deň vydania: 5. 12. 2006
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky:
Rytec známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov