Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
Historický seminár: František Tagáni - Mecén slovenského národného života

Historický seminár: František Tagáni - Mecén slovenského národného života
Deň používania: 10. 11. 2016
 
Pošta: TURZOVKA
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Turzovke pri príležitosti konania historického seminára: František Tagáni - Mecén slovenského národného života.


Textový motív: FRANTIŠEK TAGÁNI / MECÉN SLOVENSKÉHO / NÁRODNÉHO ŽIVOTA / HISTORICKÝ SEMINÁR

Obrazový motív: Kostol v Turzovke.

Tematický popis a súvislosti:

Kňaz a národovec František Tagáni pochádzal z Oslian, územia Banskobystrickej diecézy, stal sa však kňazom Nitrianskeho biskupstva. Bol veľmi rozhľadeným a zapáleným národovcom, jeho meno nachádzame takmer pri každej významnej udalosti súvisiacej s konštituovaním sa slovenského národa. V tomto roku si pripomíname 200. výročie jeho narodenia.


Autor (zdroj) popisu: Katolícke noviny


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov