New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

Commemorative Postmark:
Historical Seminar: Frantisek Tagani - benefactor of Slovak national life

Historical Seminar: Frantisek Tagani - benefactor of Slovak national life
Day of use: 10. 11. 2016
 
Post office: TURZOVKA
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Turzovka on the ocassion of the Historical Seminar: Frantisek Tagani - benefactor of Slovak national life.


Text motifs: FRANTIŠEK TAGÁNI / MECÉN SLOVENSKÉHO / NÁRODNÉHO ŽIVOTA / HISTORICKÝ SEMINÁR

Pictorial motifs: Kostol v Turzovke.

Thematic description and context:

Kňaz a národovec František Tagáni pochádzal z Oslian, územia Banskobystrickej diecézy, stal sa však kňazom Nitrianskeho biskupstva. Bol veľmi rozhľadeným a zapáleným národovcom, jeho meno nachádzame takmer pri každej významnej udalosti súvisiacej s konštituovaním sa slovenského národa. V tomto roku si pripomíname 200. výročie jeho narodenia.


Author (source) of the description: Katolícke noviny


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists