30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post (Joint issue with the Czech Republic)

Commemorative postage stamp commemorating the 30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post issued as a joint issue with the Czech Republic.

02. 10. 2023

Commemorative Postmark:
Historical Seminar: Frantisek Tagani - benefactor of Slovak national life

Historical Seminar: Frantisek Tagani - benefactor of Slovak national life
Day of use: 10. 11. 2016
 
Post office: TURZOVKA
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Turzovka on the ocassion of the Historical Seminar: Frantisek Tagani - benefactor of Slovak national life.


Text motifs: FRANTIŠEK TAGÁNI / MECÉN SLOVENSKÉHO / NÁRODNÉHO ŽIVOTA / HISTORICKÝ SEMINÁR

Pictorial motifs: Kostol v Turzovke.

Thematic description and context:

Kňaz a národovec František Tagáni pochádzal z Oslian, územia Banskobystrickej diecézy, stal sa však kňazom Nitrianskeho biskupstva. Bol veľmi rozhľadeným a zapáleným národovcom, jeho meno nachádzame takmer pri každej významnej udalosti súvisiacej s konštituovaním sa slovenského národa. V tomto roku si pripomíname 200. výročie jeho narodenia.


Author (source) of the description: Katolícke noviny


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists