Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

24. 03. 2024

Poštový lístok bez prítlače:
Historické poštové stanice - Stráže nad Zvolenom

Historické poštové stanice - Stráže nad Zvolenom
Deň vydania: 19. 05. 2011
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 1

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou zobrazujúcou historickú poštovú stanicu v Strážach nad Zvolenom.


Textový motív: Natlačená známka: nie je; © Slovenská pošta 192 CDV 192/11

Obrazový motív: Natlačená známka: historická poštová stanica v Strážach nad Zvolenom.

Autor známky: Peter Augustovič
Predajná cena: 0,48 €


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov