I am selling a collection of postcards The picturesque road along the Vah river

I am selling a collection of postcard...

23. 11. 2021

Postal Card without Imprint:
Historical postal stations - Straze nad Zvolenom

Historical postal stations - Straze nad Zvolenom
Date of Issue: 19. 05. 2011
Face value: T2 50g 
Amount printed: 1

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal (correspondence) pre-stamped card with embossed stamp depicting historical postal station in Straze nad Zvolenom.


Text motifs: Natlačená známka: nie je; © Slovenská pošta 192 CDV 192/11

Pictorial motifs: Natlačená známka: historická poštová stanica v Strážach nad Zvolenom.

Autor známky: Peter Augustovič
Predajná cena: 0,48 €


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists