Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/4 (110)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

26. 09. 2021

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
František Horniak - Umenie miniatúr (známka Dálie)

František Horniak - Umenie miniatúr (známka Dálie)
Deň vydania: 18. 06. 2016
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 33 x 27 mm + k 33 x 27 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Dálie k výstave prác Františka Horniaka Umenie miniatúr v Žikave.
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) František Horniak - Umenie miniatúr (známka Dálie) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Dálie k výstave prác Františka Horniaka Umenie miniatúr v Žikave je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: Karol Milan.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov