Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu
Autor: MVDr. Milan Šajgalík
Publikované: 15. 11. 2014 09:19

Krátka reportáž doplnená fotografiami zo slávnostnej inaugurácie novej slovenskej poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch.


Poštová známka Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmuPoštová známka Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu


Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch bol v piatok 14. novembra 2014 dejiskom uvedenia vianočnej poštovej známky "Narodenie - vitráže obdobia romantizmu". Tamojší farský kostol, ktorý nie je malou stavbou, takmer pukal vo švíkoch záľahou účastníkov - domácich veriacich, ale aj hostí, čo prezrádzali rôzne ŠPZ áut, ktoré parkovali v blízkosti kostola. Slávnostnú bohoslužbu slúžil nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák za asistencie predsedu Spoločenstva Sv. Gabriel, Mons. Janna Valla, domáceho správcu fary vdp. Jána Šimka a ďalších kňazov dekanátu. Oficiálni hostia z Ministerstva dopravy, Slovenskej pošty, POFISu ako aj filatelisti z viacerých okresov sa mohli na vlastné oči pokochať krásou vitráží tamojšieho chrámu a na jeho pravej strane, v strede rozpoznať originál - okno, z ktorého detail (horná časť vitráže) je zobrazená na známke.

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu


Po bohoslužbe sa doslova valil prúd záujemcov do farskej budovy, kde bola k dispozícii príležitostná poštová pečiatka a niekoľko aktuálnych filatelistických materiálov v prepážke POFISu. Na veľké sklamanie záujemcov, POFIS nebol pripravený na toľko návštevníkov a taký záujem. Uspokojený bol len malý okruh kupujúcich, ktorí "boli zorientovaní" a zakúpili si materiály ešte pred slávnosťou. Pre stovku záujemcov po omši zostalo k dispozícii len zopár FDC a známky. (Ďalšie známky boli k dispozícii na predaj len vďaka Mons. Vallovi, ktorý poskytol Pofisu na predaj celý objem svojej objednávky, ktorý mu priviezli so sebou.) Mgr. Vančo uspokojil nešťastných domácich prísľubom, že známky, FDC a ďalšie materiály zašlú v nasledujúcom týždni na poštu v Chynoranoch. Ostatní filatelisti sa radili, kto, kedy a ako pocestuje do Bratislavy, aby si v predajni POFISU dodatočne zabezpečili potrebné chýbajúce filatelistické materiály.

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu(Bol som medzi prvými - hneď po omši - ušli sa mi iba známky, zošitok Vianočná pošta a dosť. Jednu FDC mi prepustila známa, ktorá kupovala skorej. Aj tie známky boli len vďaka "výpomoci" Mons. Janka Valla, že sa vzdal svojho, čo si objednal a zakúpil skôr a tam mu to len doniesli v 1. deň vydania.)


Autor: MVDr. Milan Šajgalík

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov