The greatest Slovak as a novelty for collectors

An extraordinary collector's novelty offer in the form of a banknote with a portrait of M.R. Štefánik, which opens a new edition dedicated to Slovak personalities of social, cultural and political life.

21. 09. 2022

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Photoreport from inauguration of the postage stamp Christmas 2014: Nativity - stained glasses of Romanticism

Photoreport from inauguration of the postage stamp Christmas 2014: Nativity - stained glasses of Romanticism
Author: MVDr. Milan Šajgalík
Published: 15. 11. 2014 09:19

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Photoreport from inauguration of the postage stamp Christmas 2014: Nativity - stained glasses of Romanticism in Chynorany.


Poštová známka Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmuPoštová známka Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu


Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch bol v piatok 14. novembra 2014 dejiskom uvedenia vianočnej poštovej známky "Narodenie - vitráže obdobia romantizmu". Tamojší farský kostol, ktorý nie je malou stavbou, takmer pukal vo švíkoch záľahou účastníkov - domácich veriacich, ale aj hostí, čo prezrádzali rôzne ŠPZ áut, ktoré parkovali v blízkosti kostola. Slávnostnú bohoslužbu slúžil nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák za asistencie predsedu Spoločenstva Sv. Gabriel, Mons. Janna Valla, domáceho správcu fary vdp. Jána Šimka a ďalších kňazov dekanátu. Oficiálni hostia z Ministerstva dopravy, Slovenskej pošty, POFISu ako aj filatelisti z viacerých okresov sa mohli na vlastné oči pokochať krásou vitráží tamojšieho chrámu a na jeho pravej strane, v strede rozpoznať originál - okno, z ktorého detail (horná časť vitráže) je zobrazená na známke.

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu


Po bohoslužbe sa doslova valil prúd záujemcov do farskej budovy, kde bola k dispozícii príležitostná poštová pečiatka a niekoľko aktuálnych filatelistických materiálov v prepážke POFISu. Na veľké sklamanie záujemcov, POFIS nebol pripravený na toľko návštevníkov a taký záujem. Uspokojený bol len malý okruh kupujúcich, ktorí "boli zorientovaní" a zakúpili si materiály ešte pred slávnosťou. Pre stovku záujemcov po omši zostalo k dispozícii len zopár FDC a známky. (Ďalšie známky boli k dispozícii na predaj len vďaka Mons. Vallovi, ktorý poskytol Pofisu na predaj celý objem svojej objednávky, ktorý mu priviezli so sebou.) Mgr. Vančo uspokojil nešťastných domácich prísľubom, že známky, FDC a ďalšie materiály zašlú v nasledujúcom týždni na poštu v Chynoranoch. Ostatní filatelisti sa radili, kto, kedy a ako pocestuje do Bratislavy, aby si v predajni POFISU dodatočne zabezpečili potrebné chýbajúce filatelistické materiály.

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu(Bol som medzi prvými - hneď po omši - ušli sa mi iba známky, zošitok Vianočná pošta a dosť. Jednu FDC mi prepustila známa, ktorá kupovala skorej. Aj tie známky boli len vďaka "výpomoci" Mons. Janka Valla, že sa vzdal svojho, čo si objednal a zakúpil skôr a tam mu to len doniesli v 1. deň vydania.)


Author: MVDr. Milan Šajgalík

New postage stamps and other materials

16. 11. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023

02. 10. 2023

02. 10. 2023

22. 09. 2023

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists