18. 08. 2023

Commemorative Postmark:
Inauguration of the postage stamp Christmas 2014: Nativity - stained glasses of Romanticism

Inauguration of the postage stamp Christmas 2014: Nativity - stained glasses of Romanticism
Day of use: 14. 11. 2014
 
Post office: CHYNORANY
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu v Chynoranoch.


Text motifs: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY / VIANOCE 2014

Pictorial motifs: Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch.

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists