Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody
Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov J. Oška)
Publikované: 03. 07. 2021 11:04

Krátka reportáž doplnená fotografiami zo slávnostnej inaugurácie novej slovenskej poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody v Liptovskom Mikuláši.

Poštová známka Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská pošta, a. s., Mesto Liptovský Mikuláš a Klub filatelistov Liptovský Mikuláš usporiadali v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vydarenú inauguráciu poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody.

Na akcii sa zúčastnili: Mgr. Michal Kiča - štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Ing. Jarmila Brichtová - zástupkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ing. Rudolf Urbanovič - viceprimátor mesta Liptovský. Mikuláš, Mgr. Martin Vančo PhD. - vedúci POFISu, akad. maliar Igor Piačka - autor výtvarného návrhu známky, Ing. Peter Holoubek - riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, na pôde ktorého sa slávnostný akt uskutočnil.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody


Prinášame niekoľko autentických záberov, ktoré sprostredkoval iniciátor a mozog celej akcie Jozef Oško z Liptovského Mikuláša.

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody


Na podujatí bola v činnosti príležitostná poštová priehradka, na ktorej sa používala príležitostná poštová pečiatka Demänovská jaskyňa slobody (1921 - 2021) s domicilom LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1 a bol k dispozícii poštový lístok s prítlačou.

Príležitostná pečiatka Demänovská jaskyňa slobody (1921 - 2021)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody


Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobodyPoďakovanie:


Úprimné poďakovanie, v mene celej filatelistickej komunity i nefilatelistickej verejnosti, patrí v prvom rade iniciátorovi a neúnavnému organizátorovi slávnostnej inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody Jozefovi Oškovi a jeho spolupracovníkom.
A to nielen za túto úspešnú akciu. Urobil(i) a stále robí/robia pre vzdelávanie filatelistov, výchovu mládeže a propagáciu filatelie nesmierne mnoho. ĎAKUJEME!


Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov J. Oška)

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov