80th Anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich (Operation Anthropoid).

25. 05. 2022

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
Photo report from the inauguration of the postage stamp Nature protection: Demänovská Cave of Freedom

Photo report from the inauguration of the postage stamp Nature protection: Demänovská Cave of Freedom
Author: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov J. Oška)
Published: 03. 07. 2021 11:04

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Short report supplemented by photographs from the ceremonial inauguration of the new Slovak postage stamp Nature protection: Demänovská Cave of Freedom in Liptovsky Mikulas.

Poštová známka Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská pošta, a. s., Mesto Liptovský Mikuláš a Klub filatelistov Liptovský Mikuláš usporiadali v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vydarenú inauguráciu poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody.

Na akcii sa zúčastnili: Mgr. Michal Kiča - štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Ing. Jarmila Brichtová - zástupkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ing. Rudolf Urbanovič - viceprimátor mesta Liptovský. Mikuláš, Mgr. Martin Vančo PhD. - vedúci POFISu, akad. maliar Igor Piačka - autor výtvarného návrhu známky, Ing. Peter Holoubek - riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, na pôde ktorého sa slávnostný akt uskutočnil.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody


Prinášame niekoľko autentických záberov, ktoré sprostredkoval iniciátor a mozog celej akcie Jozef Oško z Liptovského Mikuláša.

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody


Na podujatí bola v činnosti príležitostná poštová priehradka, na ktorej sa používala príležitostná poštová pečiatka Demänovská jaskyňa slobody (1921 - 2021) s domicilom LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1 a bol k dispozícii poštový lístok s prítlačou.

Príležitostná pečiatka Demänovská jaskyňa slobody (1921 - 2021)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody


Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobodyPoďakovanie:


Úprimné poďakovanie, v mene celej filatelistickej komunity i nefilatelistickej verejnosti, patrí v prvom rade iniciátorovi a neúnavnému organizátorovi slávnostnej inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody Jozefovi Oškovi a jeho spolupracovníkom.
A to nielen za túto úspešnú akciu. Urobil(i) a stále robí/robia pre vzdelávanie filatelistov, výchovu mládeže a propagáciu filatelie nesmierne mnoho. ĎAKUJEME!


Author: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov J. Oška)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists