New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Photo report from the inauguration of the postage stamp Nature protection: Demänovská Cave of Freedom

Photo report from the inauguration of the postage stamp Nature protection: Demänovská Cave of Freedom
Author: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov J. Oška)
Published: 03. 07. 2021 11:04

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Short report supplemented by photographs from the ceremonial inauguration of the new Slovak postage stamp Nature protection: Demänovská Cave of Freedom in Liptovsky Mikulas.

Poštová známka Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská pošta, a. s., Mesto Liptovský Mikuláš a Klub filatelistov Liptovský Mikuláš usporiadali v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vydarenú inauguráciu poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody.

Na akcii sa zúčastnili: Mgr. Michal Kiča - štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Ing. Jarmila Brichtová - zástupkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ing. Rudolf Urbanovič - viceprimátor mesta Liptovský. Mikuláš, Mgr. Martin Vančo PhD. - vedúci POFISu, akad. maliar Igor Piačka - autor výtvarného návrhu známky, Ing. Peter Holoubek - riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, na pôde ktorého sa slávnostný akt uskutočnil.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody


Prinášame niekoľko autentických záberov, ktoré sprostredkoval iniciátor a mozog celej akcie Jozef Oško z Liptovského Mikuláša.

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody


Na podujatí bola v činnosti príležitostná poštová priehradka, na ktorej sa používala príležitostná poštová pečiatka Demänovská jaskyňa slobody (1921 - 2021) s domicilom LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1 a bol k dispozícii poštový lístok s prítlačou.

Príležitostná pečiatka Demänovská jaskyňa slobody (1921 - 2021)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody


Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobodyPoďakovanie:


Úprimné poďakovanie, v mene celej filatelistickej komunity i nefilatelistickej verejnosti, patrí v prvom rade iniciátorovi a neúnavnému organizátorovi slávnostnej inaugurácie poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody Jozefovi Oškovi a jeho spolupracovníkom.
A to nielen za túto úspešnú akciu. Urobil(i) a stále robí/robia pre vzdelávanie filatelistov, výchovu mládeže a propagáciu filatelie nesmierne mnoho. ĎAKUJEME!


Author: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov J. Oška)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists