Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

21. 08. 2022

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Nature protection: Demänovská Cave of Freedom

Ceremonial inauguration of the postage stamp Nature protection: Demänovská Cave of Freedom
Location: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš
Entry: Free (no admission)
Date: 30. 06. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Nature protection: Demänovská Cave of Freedom in Liptovsky Mikulas.


Poštová známka Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská pošta, a. s., Mesto Liptovský Mikuláš a Klub filatelistov Liptovský Mikuláš si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky z emisného radu Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody, ktorá sa uskutoční 30. júna 2021 o 14.00 hod. v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1 a k dispozícii bude poštový lístok s prítlačou.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists