Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Poštová známka:
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná
Deň vydania: 12. 06. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 11 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1

Príležitostná poštová známka v hárčekovej úprave pripomínajúca Folklórny festival Východná


Textový motív: FOLKLÓRNY / FESTIVAL / VÝCHODNÁ

Obrazový motív: Tancujúci pár v ľudovom kroji.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Folklórny festival Východná (Hárčeková úprava)


Tematický popis a súvislosti:

Folklórny festival Východná - prehliadka ľudovej hudby, spevu, tanca, hier, zvykov, rozprávaní, ľudovej poézie, krojov, výšiviek, plastík. Koná sa od roku 1953 každoročne vo Východnej. Festival je vrcholnou prehliadkou výsledkov pravidelnej a systematickej práce mnohých inštitúcií, organizácií, združení i jednotlivcov v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry. Počas rokov svojej existencie festival výrazne prispieval k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice ľudovej kultúry. Výsledky tejto práce zaradili Folklórny festival Východná medzi najlepšie podujatia tradičnej a ľudovej kultúry vo svete, ako i medzi pridružených členov Medzinárodnej organizácie folklórnych festivalov - C. I. O. F. F. pri UNESCO. V dňoch 4. - 6. júla 1997 sa konal 43. ročník festivalu.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov