Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

06. 10. 2021

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Filatelistický tréningový seminár 2010

Filatelistický tréningový seminár 2010
Deň vydania: 26. 10. 2010
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou 40. výročie založenia ZSF k Filatelistickému tréningovému semináru 2010
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Filatelistický tréningový seminár 2010 (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou 40. výročie založenia ZSF k Filatelistickému tréningovému semináru 2010 je klasifikovaný ako polooficiálny - objednávka a grafický návrh: POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov