Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením skíc masiek Aleša Votavu pre divadelné predstavenie Orfeus a Eurydika.

21. 10. 2022

Filatelistické výstavy:
Filatelistický exponát Jozef Korený: HOLOKAUST A REZISTENCIA v Trenčíne

Filatelistický exponát Jozef Korený: HOLOKAUST A REZISTENCIA v Trenčíne
Miesto: Posádkový klub Trenčín (Dom armády), Hviezdoslavova ul. 16, Trenčín
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 08. 09. 2022 - 30. 09. 2022

Pozvanie na prehliadku filatelistického exponátu Holokaust a rezistencia významného trenčianskeho zberateľa Jozefa Koreného.


V dňoch 1. - 30. 9.2022 bude v Posádkovom klube Trenčín vystavený exponát "Holokaust a rezistencia" v rozsahu 64 listov, autor Jozef Korený.

Vystavený exponát je možné vidieť len v pracovné dni od 8 - 18 hod.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Korený


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov