Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Filatelistické organizácie

Filatelistické organizácie
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 04. 02. 2011 00:12

Filatelistické organizácie, zväzy a federácie.


Národné a medzinárodné filatelistické zväzy, federácie a iné organizácie.Národné filatelistické zväzy


Europa


ZSF - Zväz slovenských filatelistov (Slovensko)
Radlinského 9, 812 11 Bratislava

SČF - Svaz českých filatelistů (Česká republika)
Holečkova 10, 225 07 Praha 5 - Smíchov, Česká republika

PZF - Polski Związek Filatelistów (Poľsko)
al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa, Polska

MABEÓSZ - Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (Maďarsko)
Budapest, Hungary

BDPh - Bund Deutscher Philatelisten e.V. (Nemecko)
Mildred-Scheel-Str.2, 53175 Bonn, Deutschland

VÖPh - Verband Österreichischer Philatelistenvereine (Rakúsko)
Getreidemarkt 1, A-1010 Wien, Austria

Slovenian Philatelic Association (Slovinsko)
P.O. Box 1584, 1001 Ljubljana, Slovenia

Federación Española de Sociedades Filatelicas (Španielsko)
Asalto, 69 3ºb, 50002 Zaragoza, Spain

Verband Schweizerischer Philatelistenvereine (Švajčiarsko)
Gubelstrasse 54, Postfach, CH-8050 Zürich, Switzerland

Sveriges Filatelist-Förbunde (Švedsko)
Box 91, S-56822 Skillingaryd, Sweden

The Royal Philatelic Society London (Veľká Británia)
41 Devonshire Place, London W1G 6JY, Great Britain

Danmarks Filatelist Forbund (Dánsko)
Jagtvej 74, 1 Postboks 589, 2200 København N, Denmark

Союз филателистов России (СФР) (Rusko)
Russia, 125009 Москва, ул.Тверская, 12, стр.2


Amerika


American Philatelic Society (USA)
100 Match Factory Place, Bellefonte, PA 16875, USA

The Royal Philatelic Society of Canada (Kanada)
P.O. Box 929, Station Q, Toronto, Ontario M4T 2P1, Canada


Australia a Oceania


Australian Philatelic Federation (Austrália)
Australian Philatelic Federation Ltd, P.O Box 528 Cardiff, NSW, 2285, Australia

Späť na prehľadMedzinárodné filatelistické federácie


FEPA - Federation of European Philatelic Associations
FEPA - c/o Jose Ramon Moreno, Tabladila 2, ES-41013 Sevilla, Spain

FIP - Fédération Internationale de Philatélie
Biberlinstrasse 6, CH-8032 Zürich, Switzerland

Späť na prehľadIne medzinárodné filatelistické organizácie


WADP - World Association for the Development of Philately
Svetová asociácia pre rozvoj filatelie.

IFSDA - The International Federation of Stamp Dealers Associations
Medzinárodná federácia asociácií obchodníkov s po±tovými známkami.

AIJP - Association Internationale de Journalistes Philatélique
Medzinárodná federácia filatelistických novinárov.

ASCAT - Association Internationale des Editeurs de catalogues (de timbres-poste, d'albums et de publications philateliques)
Medzinárodná asociácia vydavateľov katalógov poštových známok, albumov poštových známok a filatelistických publikácií.

PWO - Philatelic Webmasters Organization
Organizácia správcov filatelistických webov.

Späť na prehľadNámetové spoločnosti


Commission for Thematic Philately of the Fédération Internationale de Philatélie
Biberlinstrasse 6, CH-8032 Zürich, Switzerland

OLYMPSPORT - Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii

Society of Olympic Collectors

American Topical Association
P. O. Box 57, Arlington, TX 76004-0057, USA

Sports Philatelists International (SPI)
USA

Späť na prehľad
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov