Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

Tematická filatelia - Filatelistické motívy

Tematická filatelia - Filatelistické motívy

Filatelistické motívy


Tematická filatelia - filatelistické motívy.


Pre každého tematického zberateľa je dôležité zhromažďovať dôležité informácie o jeho téme, resp. námete. Popri odborných článkoch a odkazoch na informačné zdroje (referencie na katalógy, odborné publikácie, knihy a časopisy, internetové linky), sú ďalšou vhodnou formou tzv. filatelistické motívy. Sú to ročné súhrny všetkých najbežnejších typov filatelistických materiálov (poštové známky, FDC, celiny, príležitostné a propagačné pečiatky a niekedy aj OVS), ktoré v tom ktorom roku oficiálne vydala pošta a ktoré sú využiteľné v námetových zbierkach. Materiály sú zvyčajne radené chronologicky a okrem základných údajov vydavateľa obsahujú námetový popis vrátane konkrétnych obrazových a textových motívov a tiež podrobný popis námetových súvislostí. Týmto sa filatelistické motívy stávajú nevyhnutnou pomôckou každého námetového zberateľa, ktorý má záujem o hlbšie štúdium námetových súvislostí a získavanie zaujímavých materiálov do svojej zbierky.

Doteraz sa na Slovensku podarilo vydať Filatelistické motívy SR 1993, Filatelistické motívy SR 1994 a Filatelistické motívy SR 1995; našou snahou je zozbierať podklady pre vydanie ďalších ročníkov (Komisia námetovej filatelie ZSF práve pracuje na kompletizovaní FM SR 2007 a rozbieha práce na kompletizovaní FM SR 2006 a FM SR 2008). Vyzývame preto všetkých zberateľov, ktorí majú záujem prispieť, aby sledovali tieto stránky a ak budú vedieť, aby prispeli ku ich kompletizácii - napíšte nám.

Analogické filatelistické motívy vychádzajú aj pre bývalé Československo a Českú republiku.

Pre Československo doteraz vyšli nasledujúce filatelistické motívy:
FM ČSR 1945, FM ČSSR 1982, FM ČSSR 1983, FM ČSSR 1984, FM ČSSR 1985, FM ČSSR 1986, FM ČSFR 1990, FM ČSFR 1991, FM ČSFR 1992

Pre Českú republiku doteraz vyšli nasledujúce filatelistické motívy:
FM ČR 1993, FM ČR 1994, FM ČR 1995, FM ČR 1996, FM ČR 1997, FM ČR 1998, FM ČR 1999, FM ČR 2000, FM ČR 2001, FM ČR 2002, FM ČR 2003, FM ČR 2004, FM ČR 2005, FM ČR 2006 a FM ČR 2007.


Ak máte záujem o získanie niektorého ročníka slovenských, českých alebo československých filatelistických motívov - napíšte nám.


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 01. 2011 15:39 Poslať komentár

Tematická filatelia - Filatelistické motívy

Tematická filatelia - Filatelistické motívy
Tematická filatelia - Filatelistické motívy
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

To, kam smeruje, je dôležitejšie, ako to, akou rýchlosťou tam dôjdete.

(Stephen R. Covey)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.