Harček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Filatelistické motívy

Filatelistické motívy
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 01. 2011 15:39

Tematická filatelia - filatelistické motívy.


Pre každého tematického zberateľa je dôležité zhromažďovať dôležité informácie o jeho téme, resp. námete. Popri odborných článkoch a odkazoch na informačné zdroje (referencie na katalógy, odborné publikácie, knihy a časopisy, internetové linky), sú ďalšou vhodnou formou tzv. filatelistické motívy. Sú to ročné súhrny všetkých najbežnejších typov filatelistických materiálov (poštové známky, FDC, celiny, príležitostné a propagačné pečiatky a niekedy aj OVS), ktoré v tom ktorom roku oficiálne vydala pošta a ktoré sú využiteľné v námetových zbierkach. Materiály sú zvyčajne radené chronologicky a okrem základných údajov vydavateľa obsahujú námetový popis vrátane konkrétnych obrazových a textových motívov a tiež podrobný popis námetových súvislostí. Týmto sa filatelistické motívy stávajú nevyhnutnou pomôckou každého námetového zberateľa, ktorý má záujem o hlbšie štúdium námetových súvislostí a získavanie zaujímavých materiálov do svojej zbierky.

Doteraz sa na Slovensku podarilo vydať Filatelistické motívy SR 1993, Filatelistické motívy SR 1994 a Filatelistické motívy SR 1995; našou snahou je zozbierať podklady pre vydanie ďalších ročníkov (Komisia námetovej filatelie ZSF práve pracuje na kompletizovaní FM SR 2007 a rozbieha práce na kompletizovaní FM SR 2006 a FM SR 2008). Vyzývame preto všetkých zberateľov, ktorí majú záujem prispieť, aby sledovali tieto stránky a ak budú vedieť, aby prispeli ku ich kompletizácii - napíšte nám.

Analogické filatelistické motívy vychádzajú aj pre bývalé Československo a Českú republiku.

Pre Československo doteraz vyšli nasledujúce filatelistické motívy:
FM ČSR 1945, FM ČSSR 1982, FM ČSSR 1983, FM ČSSR 1984, FM ČSSR 1985, FM ČSSR 1986, FM ČSFR 1990, FM ČSFR 1991, FM ČSFR 1992

Pre Českú republiku doteraz vyšli nasledujúce filatelistické motívy:
FM ČR 1993, FM ČR 1994, FM ČR 1995, FM ČR 1996, FM ČR 1997, FM ČR 1998, FM ČR 1999, FM ČR 2000, FM ČR 2001, FM ČR 2002, FM ČR 2003, FM ČR 2004, FM ČR 2005, FM ČR 2006 a FM ČR 2007.


Ak máte záujem o získanie niektorého ročníka slovenských, českých alebo československých filatelistických motívov - napíšte nám.
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov