Pilotné online stretnutie členov klubu FilaNotes

Pozvanie vás na prvé (pilotné) stretnutie FilaNotes - Virtuálneho vzdelávacieho klubu filatelistov a filokartistov cez internet.

26. 02. 2024

Filatelistické časopisy

Filatelistické časopisy
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:39

Odborná filatelistická literatúra - filatelistické časopisy, spravodaje, bulletiny a iné periodiká pre zberateľov.


Periodická filatelistická tlač je zdrojom aktuálnych informácií, pričom jej hlavným účelom je popularizácia filatelie a netreba zabudnúť ani na obchodné a inzertné aktivity. Aj napriek tomu niektoré periodiká prinášajú kratšie zberateľsky zaujímavé príspevky s vyššou mierou špecializácie, často so zverejnením nových dovtedy nepublikovaných poznatkov a zistení.


Filatelistické periodiká vydávané v slovenčine:


SPRAVODAJCA ZSF
Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.


Zaniknuté časopisy a periodiká:

ZBERATEĽ – Mesačník pre zberateľov
Zberateľ, Račianska 17, 831 02 Bratislava, 1995 - 2009.

Slovenská filatelia
Bratislava, 1992 - 1996

FILATELISTA - časopis čsl. sberateľov poštových známok
Orgán sväzu slovenských filatelistických spolkov v Bratislave, 1946 - 1947

Slovenský filatelista
Časopis klubu slovenských filatelistov v Bratislave, 1940


Filatelistické spravodaje a bulletiny:
(Periodiká regionálnych filatelistických združení a spolkov, ktoré vychádzali alebo stále vychádzajú s nepravidelnou periodicitou)

BRATISLAVSKÁ FILATELIA

NITRAFILA - Informačný bulletin filatelistov nitrianskeho regiónu
KF 52-51 pri ZV OZ Plastika a. s. Nitra, 1993 - 1997

MARTINIA

KOŠICE VO FILATELII

BYTČIANSKA FILATELIA
Klub filatelistov v Bytči


Filatelistické periodiká vydávané v češtine:


Filatelie – Časopis českých a slovenských filatelistů
Dům Filatelie, Klimentská 6, Praha 1, 110 00 Česká republika, od roku 1950.
Poznámka: Niektoré ročníky možno nájsť kompletne naskenované v tzv. Digitálnej knižnici

Merkur Revue – Odborní časopis pro filatelii
Filatelie KLIM Brno, Česká 19/21, 602 00 Brno, Česká republika.


Zaniknuté časopisy a periodiká:

FILATELISTICKÉ LISTY
Brno, 1948

TRIBUNA FILATELISTŮ
(1941 - 1943)


Filatelistické periodiká vydávané v nemčine:


Deutschen Briefmarken-Revue
PSBN Verlagsgesellschaft mbH, Eisenhüttenstr. 4, 40882 Ratingen, Deutschland

Die Briefmarke
VÖPh, Getreidemarkt 1, 1060 Wien, Austria

Deutsche Briefmarken Zeitung
M. & H. Schaper, Philatelie-Verlag GmbH, Alfeld (Leine)

Briefmarken Spiegel
Philapress Zeitschriften und Medien GmbH, Benzstr. 1, 37083 Göttingen, Germany


Filatelistické periodiká vydávané v angličtine:


Linn’s Stamp News
PO Box 29, 911 Vandemark Road, Sidney, OH 45365–0065, USA

Gibbons Stamp Monthly
5 Parkside, Christchurch Road, Ringwood, Hampshire BH24 3SH, UK

Scott Stamp Monthly
PO Box 828, Sydney, OH 45365, USA

Stamp and Coin Mart
Trinity Publications Ltd, Edward House, 92–3 Edward Street, Birmingham, B1 2RA, UK

Stamp Magazine
IPC Media, Leon House, 233 High Street, Croydon CR9 1HZ, UK
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov