Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické časopisy

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické časopisy

Filatelistické časopisy


Odborná filatelistická literatúra - filatelistické časopisy, spravodaje, bulletiny a iné periodiká pre zberateľov.


Periodická filatelistická tlač je zdrojom aktuálnych informácií, pričom jej hlavným účelom je popularizácia filatelie a netreba zabudnúť ani na obchodné a inzertné aktivity. Aj napriek tomu niektoré periodiká prinášajú kratšie zberateľsky zaujímavé príspevky s vyššou mierou špecializácie, často so zverejnením nových dovtedy nepublikovaných poznatkov a zistení.


Filatelistické periodiká vydávané v slovenčine:


SPRAVODAJCA ZSF
Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.


Zaniknuté časopisy a periodiká:

ZBERATEĽ – Mesačník pre zberateľov
Zberateľ, Račianska 17, 831 02 Bratislava, 1995 - 2009.

Slovenská filatelia
Bratislava, 1992 - 1996

FILATELISTA - časopis čsl. sberateľov poštových známok
Orgán sväzu slovenských filatelistických spolkov v Bratislave, 1946 - 1947

Slovenský filatelista
Časopis klubu slovenských filatelistov v Bratislave, 1940


Filatelistické spravodaje a bulletiny:
(Periodiká regionálnych filatelistických združení a spolkov, ktoré vychádzali alebo stále vychádzajú s nepravidelnou periodicitou)

BRATISLAVSKÁ FILATELIA

NITRAFILA - Informačný bulletin filatelistov nitrianskeho regiónu
KF 52-51 pri ZV OZ Plastika a. s. Nitra, 1993 - 1997

MARTINIA

KOŠICE VO FILATELII

BYTČIANSKA FILATELIA
Klub filatelistov v Bytči


Filatelistické periodiká vydávané v češtine:


Filatelie – Časopis českých a slovenských filatelistů
Dům Filatelie, Klimentská 6, Praha 1, 110 00 Česká republika, od roku 1950.
Poznámka: Niektoré ročníky možno nájsť kompletne naskenované v tzv. Digitálnej knižnici

Merkur Revue – Odborní časopis pro filatelii
Filatelie KLIM Brno, Česká 19/21, 602 00 Brno, Česká republika.


Zaniknuté časopisy a periodiká:

FILATELISTICKÉ LISTY
Brno, 1948

TRIBUNA FILATELISTŮ
(1941 - 1943)


Filatelistické periodiká vydávané v nemčine:


Deutschen Briefmarken-Revue
PSBN Verlagsgesellschaft mbH, Eisenhüttenstr. 4, 40882 Ratingen, Deutschland

Die Briefmarke
VÖPh, Getreidemarkt 1, 1060 Wien, Austria

Deutsche Briefmarken Zeitung
M. & H. Schaper, Philatelie-Verlag GmbH, Alfeld (Leine)

Briefmarken Spiegel
Philapress Zeitschriften und Medien GmbH, Benzstr. 1, 37083 Göttingen, Germany


Filatelistické periodiká vydávané v angličtine:


Linn’s Stamp News
PO Box 29, 911 Vandemark Road, Sidney, OH 45365–0065, USA

Gibbons Stamp Monthly
5 Parkside, Christchurch Road, Ringwood, Hampshire BH24 3SH, UK

Scott Stamp Monthly
PO Box 828, Sydney, OH 45365, USA

Stamp and Coin Mart
Trinity Publications Ltd, Edward House, 92–3 Edward Street, Birmingham, B1 2RA, UK

Stamp Magazine
IPC Media, Leon House, 233 High Street, Croydon CR9 1HZ, UK
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra

Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:39 Poslať komentár

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické časopisy

Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické časopisy
Odborná filatelistická literatúra - Filatelistické časopisy
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Nezáleží na tom, na čo hľadíte, ale čo vidíte.

( Henry David Thoreau)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.