Hľadanie tajomnej krásky neznámej

Interesantné zistenia o jednej zdanlivo obyčajnej poštovej známke, ktoré môžu priniesť aj zmeny v renomovaných katalógoch poštových známok

13. 07. 2020

Príležitostná pečiatka:
Filatelistická výstava Živé Cyrilometodské dedičstvo

Filatelistická výstava Živé Cyrilometodské dedičstvo
Deň používania: 17. 09. 2014
 
Pošta: STARÁ BYSTRICA
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti filatelistickej výstavy "Živé Cyrilometodské dedičstvo" v Starej Bystrici.


Textový motív: FILATELISTICKÁ VÝSTAVA - ŽIVÉ CYRILOMETODSTKÉ DEDIČSTVO

Obrazový motív: Symbolika s dvojkrížom a srdcom.

Výtvarný návrh pečiatky: Jozef Kútny

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov