Výmenné stretnutie zberateľov v Pezinku

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Pezinku.

18. 12. 2022

Príležitostná pečiatka:
Piešťany - Fenomén cyklistiky

Piešťany - Fenomén cyklistiky
Deň používania: 09. 09. 2016
 
Pošta: PIEŠŤANY 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Piešťanoch k propagácii občianskej cyklistiky v Piešťanoch, ktorá sa rozvíja už vyše 115 rokov.


Textový motív: FENOMÉN CYKLISTIKY

Obrazový motív: Barlolamač - symbol Piešťan a bežný cestný bicykel.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov