Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Rôzne:
Exkurzia v Poštovom múzeu

Exkurzia v Poštovom múzeu
Autor: Anna Strmeňová (Poštové múzeum Banská Bystrica)
Publikované: 25. 04. 2008 02:24

Exkurzia študentov Masarykovej univerzity z Brna v Poštovom múzeu.


Dňa 22. apríla 2008 Poštové múzeum navštívili študenti z Masarykovej univerzity Filozofickej fakulty, Ústavu pomocných vied historických a archívnictva v Brne.

Exkurzia v Poštovom múzeu

Exkurzia v Poštovom múzeu

Exkurzie sa zúčastnilo 27 študentov pod vedením Dr. Šťouračovej Jiřiny a Mgr. Anny Jagošovej, ktorí si prezreli najnovšiu výstavu pod názvom „Zo zbierkového fondu Poštového múzea“, expozíciu dokumentujúcu historický vývoj pošty a poštovníctva na území Slovenska, Detskú poštu.

Ako jedni z mála mali možnosť navštíviť depozitárne priestory, kde boli oboznámený so systémom akvizičnej činnosti a so spôsobom ochrany a uloženia zbierkových predmetov. Dozvedeli sa zaujímavosti o známkach a známkovej tvorbe Slovenskej republiky a nakoniec im bola predvedená ukážka modernej konzervátorskej techniky, ktorú pripravuje Poštové múzeum zabudovať do v súčasnosti realizovanej konzervátorskej dielne.

Exkurzia v Poštovom múzeu

Študenti odchádzali z tejto exkurzie spokojní a s množstvom informácií.

Exkurzia v Poštovom múzeu

Záverom možno konštatovať, že práca zamestnancov múzea postupne preniká aj do sfér vysokých škôl mimo územia Slovenska.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov