Excursion in the Postal Museum - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk We know the most beautiful stamps of the world in 2018!
Excursion in the Postal Museum

Excursion in the Postal Museum

Excursion in the Postal Museum

Excursion in the Postal Museum


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Excursion in the Postal Museum
  Exkurzia študentov Masarykovej univerzity z Brna v Poštovom múzeu.
   
  Author: Anna Strmeňová (Poštové múzeum Banská Bystrica)
Published: 25. 04. 2008 02:24
 


Dňa 22. apríla 2008 Poštové múzeum navštívili študenti z Masarykovej univerzity Filozofickej fakulty, Ústavu pomocných vied historických a archívnictva v Brne.

Exkurzia v Poštovom múzeu

Exkurzia v Poštovom múzeu

Exkurzie sa zúčastnilo 27 študentov pod vedením Dr. Šťouračovej Jiřiny a Mgr. Anny Jagošovej, ktorí si prezreli najnovšiu výstavu pod názvom „Zo zbierkového fondu Poštového múzea“, expozíciu dokumentujúcu historický vývoj pošty a poštovníctva na území Slovenska, Detskú poštu.

Ako jedni z mála mali možnosť navštíviť depozitárne priestory, kde boli oboznámený so systémom akvizičnej činnosti a so spôsobom ochrany a uloženia zbierkových predmetov. Dozvedeli sa zaujímavosti o známkach a známkovej tvorbe Slovenskej republiky a nakoniec im bola predvedená ukážka modernej konzervátorskej techniky, ktorú pripravuje Poštové múzeum zabudovať do v súčasnosti realizovanej konzervátorskej dielne.

Exkurzia v Poštovom múzeu

Študenti odchádzali z tejto exkurzie spokojní a s množstvom informácií.

Exkurzia v Poštovom múzeu

Záverom možno konštatovať, že práca zamestnancov múzea postupne preniká aj do sfér vysokých škôl mimo územia Slovenska.Post a comment

Author: Anna Strmeňová (Poštové múzeum Banská Bystrica)

Published: 25. 04. 2008 02:24
 
Excursion in the Postal Museum
Excursion in the Postal Museum
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Werner Tiki Küstenmacher)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk