1400th anniversary of the Formation of the Samo Empire

Commemorative postage stamp commemorating the 1400th anniversary of the founding of the Samo Empire in 623.

10. 10. 2023

Divers:
Excursion in the Postal Museum

Excursion in the Postal Museum
Author: Anna Strmeňová (Poštové múzeum Banská Bystrica)
Published: 25. 04. 2008 02:24

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Exkurzia študentov Masarykovej univerzity z Brna v Poštovom múzeu.


Dňa 22. apríla 2008 Poštové múzeum navštívili študenti z Masarykovej univerzity Filozofickej fakulty, Ústavu pomocných vied historických a archívnictva v Brne.

Exkurzia v Poštovom múzeu

Exkurzia v Poštovom múzeu

Exkurzie sa zúčastnilo 27 študentov pod vedením Dr. Šťouračovej Jiřiny a Mgr. Anny Jagošovej, ktorí si prezreli najnovšiu výstavu pod názvom „Zo zbierkového fondu Poštového múzea“, expozíciu dokumentujúcu historický vývoj pošty a poštovníctva na území Slovenska, Detskú poštu.

Ako jedni z mála mali možnosť navštíviť depozitárne priestory, kde boli oboznámený so systémom akvizičnej činnosti a so spôsobom ochrany a uloženia zbierkových predmetov. Dozvedeli sa zaujímavosti o známkach a známkovej tvorbe Slovenskej republiky a nakoniec im bola predvedená ukážka modernej konzervátorskej techniky, ktorú pripravuje Poštové múzeum zabudovať do v súčasnosti realizovanej konzervátorskej dielne.

Exkurzia v Poštovom múzeu

Študenti odchádzali z tejto exkurzie spokojní a s množstvom informácií.

Exkurzia v Poštovom múzeu

Záverom možno konštatovať, že práca zamestnancov múzea postupne preniká aj do sfér vysokých škôl mimo územia Slovenska.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists