Uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Červenom Kláštori pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Výstavy a exponáty:
Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022 - kvalitná výstava s účasťou slovenských exponátov

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022 - kvalitná výstava s účasťou slovenských exponátov
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 18. 11. 2022 14:38
Aktualizované: 22. 11. 2022 14:38

Pohľad na Európsku výstavu poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022 očami národného komisára Zväzu slovenských filatelistov doplnený stručným hodnotením exponátov slovenských vystavovateľov.


Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie


LIBEREC 2022


(13. – 16. 10. 2022, Liberec, Česká republika)


(medzinárodná filatelistická výstava s patronátom FEPA a dohľadom FIP)
Miesto konania výstavy


V dňoch 13. až 16. októbra 2022 sa v zaujímavých priestoroch hotela a zábavného centra Wellness hotel Babylon v severočeskom meste Liberec konala Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022. Úmyselne píšem v zaujímavých priestoroch, lebo išlo o netradičné umiestnenie výstavy v labyrinte celého komplexu, ktoré spôsobovalo nemálo návštevníkom, vrátane porotcov a národných komisárov (teda aj mňa) problémy s orientáciou - úspešných pokusov dostať sa v správnom čase na správne miesto bolo v prvých dňoch poskromne.


Dve paralelné výstavy súčasne


LIBEREC 2008 boli v skutočnosti dve výstavy - Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie, ktoré vzájomnou synergiou prilákali relatívne veľký počet návštevníkov, z toho zopár bolo aj zo Slovenska. Tí čo prišli, mohli zhliadnuť kvalitné filatelistické exponáty, bohatý prehľad novej filatelistickej literatúry, prezentáciu filatelistických skvostov Prestige Philately Club Prague a unikátnu výstavu síce nielen filatelistických, ale určite mimoriadne zaujímavých, artefaktov polárneho zberateľstva vrátane poštovo-historických dokladov a filatelie.

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022


Potešilo, že medzi návštevníkmi sa objavili aj viacerí študenti programu Zberateľstvo a Zberateľstvo a filatelia Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity. Pri komentovanej prehliadke sme si pozreli a vysvetlili základné pravidlá tvorby filatelistických exponátov ako aj ukážky zaujímavých materiálov a dokumentov.

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Spoločné foto po komentovanej prehliadke a siahodlhých diskusiách, ktoré nijako nezmenili optimizmus a úsmevy na perách Zdenky Šulcovej a Michala Mareka.Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Spolu s neúnavným Júlom Guzmom, ktorý meral nie práve najkratšiu cestu z Púchova, sme si zapózovali aj s predsedom ZSF Pavolom Lazarom.


Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Nečudo, že Július Guzma mal stále dobrú náladu, keď ho na výstavu odviezla nielen nekonečne sympatická, ale aj vnímavá a príjemne zvedavá vnučka. Čo viac si ešte môže zberateľ priať...?


Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Roman Škultéty pred expozíciou Prestige Philately Club Prague - Červený Mauritius.Filatelistické materiály k výstave


Dvoj-výstavu LIBEREC 2008 si pripomenula Česká pošta dvomi vtipnými známkami, obrazovo pre každú výstavu jednou, a jednou príležitostnou pečiatkou.

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022
Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022
Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022


Okrem oficiálnych známok Českej pošty uvedených v emisnom pláne, pripravili organizátori dve špeciálne vydania vlastných známok. Tieto opäť vydala Česká pošta, no z podnetu organizátorov a preto nie sú súčasťou štandardného emisného poštových plánu a záujemcovia si ich musia obstarať mimo štandardnej novinkovej služby.

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Vlastné známky vo forme 25-kusového tlačového listu samolepiacich vlastných známok venovaných obom výstavám (logá oboch výstav a logo FEPA), mestu Liberec a podporovateľom a sponzorom, ktorí sa na úspešnej realizácii výstav podieľali. Celkom vydarený nápad.Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Vlastné známky vo forme známkového zošitka, ktorý je celý venovaný osobnostiam polárnej filatelie (Roald Amundsen, Robert Falcon Scott, Ernest Henry Shackleton, Václav Vojtěch, Josef, Sekyra), Českej antarktickej stanici Johanna Gregora Mendela a súboju o dobytie Južného pólu medzi R. Amundsenom a R. F. Scottom. Veľmi vkusný a tematicky bohato využiteľný filatelistický materiál.


Výstavný katalóg s prílohou


K dvoj-výstave LIBEREC 2008 bol vydaný vkusný výstavný katalóg s prílohou venovanou polárnej filatelii.

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022
Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022


Vo výstavnom katalógu okrem štandardných informáciách o oboch výstavách potešilo aj mnoho odborných príspevkov s obrazovými ukážkami, čím sa katalóg stáva trvalým zdrojom poznatkov pre zberateľov. Veľmi dobrý počin organizátorov výstavy.

V časti venovanej Európskej výstave poštových známok LIBEREC 2022 sa objavili prispevky:

» ČESTNÝ DVUR A POZVANÉ EXPONÁTY

» » A. Červený Maurítius - POST OFFICE - 1847

» » B. Modrý Maurítius - POST PAID - 1848

» » C. První den použití prví známky světa - 6. květen 1840

» » D. Mulreadyho obálka odeslaná první den použití - 6. květen 1840

» » F. Rakouská čtrkorunovka na žilkovaném papíru s přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919

» POŠTOVNÍ HISTORIE ČESKÝCH ZEMÍ

» » Rarity a zajímavosti 1850 - 1858

» MIMOŘÁDNÁ AKVIZICE PRVNÍCH NOVINOVÝCH ZNÁMEK

» » Zkusmý tisk první novinové známky světa podle návrhu Josefa Axmanna spolu s vydanými Merkury v kompletním barevném provedení, prvními novotisky a autorskými padělky

» ČESKOSLOVENSKO - HRADČANY 1918 - 1921

» POČÁTKY POŠTOVNICTVÍ A POŠTOVNÍCH ÚŘADU V LIBERCI

» LIBEREC A PERFINY


V časti venovanej Salónu polárnej filatelie LIBEREC 2022 sa objavili prispevky:

» UKÁZKA Z HISTORIE ANTARKTICKÝCH EXPEDIC

» » Některé příklady z heroického věku Antarktidy

» UKÁZKA Z HISTORIE ARKTICKÝCH EXPEDIC

» » Výřez z historie arktických pruzkumu

» 35 LET ČESKÉ POLÁRNÍ SEKCE

» DR. VÁCLAV VOJĚCH - PRVNÍ ČECH V ANTARKTIDĚ

» ČESKÁ POLÁRNÍ STANICE NA NELSONOVĚ OSTROVĚ

» ČESKÁ ANTARKTICKÁ STANICE J. G. MENDELA

» VZÁCNÉ POLÁRNE ZNÁMKY


Slávnostné otvorenie výstavy


Slávnostné oficiálne otvorenie výstavy malo mierne žoviálny charakter už aj tým, že sa konalo v miestnej občerstvovacej stanici zábavného centra za účasti domácich a zahraničných hostí, sponzorov, organizátorov a vystavovateľov. Výstavu slávnostne otvoril predseda organizačného výboru a duša celej dvoj-výstavy - zanietený zberateľ a vystavovateľ polárnej filatelie a historických artefaktov - Jiří Kraus.

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Predseda organizačného výboru Jiří Kraus slávnostne otvára výstavu


Úroveň exponátov


Z pohľadu úrovne filatelistických exponátov išlo o kontinentálnu FEPA výstavu, na ktorej sa mohli zúčastniť exponáty z členských krajín Európskej filatelistickej federácia FEPA + niektoré pozvané exponáty zo zámoria (o. i. z Austrálie). Samozrejme bolo vystavených mnoho domácich - českých exponátov a tiež 8 slovenských exponátov. Skladba exponátov bola rôznorodá, nešlo o špičkové svetové exponáty, no stále sa bolo na čo pozerať a hlavne čím sa inšpirovať.


Účasť slovenských exponátov


Ako národný komisár ZSF pre Európsku výstavu poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022 som mal na starosti zabezpečenie kvalitných slovenských exponátov, ich transport na a z výstavy, kontrolu ich inštalácie (viacero exponátov bolo potrebné preinštalovať) a demontáži. A samozrejme všetky formálne a papierové záležitosti, ktoré s vystavením exponátov na kontinentálnej filatelistickej výstave súvisia (a bežní smrteľníci o nich ani netušia). Vďaka ochote slovenských vystavovateľov, ktorým týmto opätovne vyjadrujem svoje poďakovanie i poďakovanie celého Zväzu slovenských filatelistov za vynikajúcu reprezentáciu, sa podarilo na výstave LIBEREC 2022 vystaviť 4 plnohodnotné (t. j. 5- alebo 8-rámové filatelistické exponáty), 3 jednorámové exponáty a 2 exponáty filatelistickej literatúry. Nižšie uvádzam ich bodové a medailové hodnotenie a svoje hodnotenie odvodené od názoru odbornej poroty pri stretnutí s porotcami pri exponátoch.


Zoznam vystavených exponátov členov ZSF s uvedením bodového a medailového hodnotenia


Všetky exponáty boli vystavené len na Medzinárodnej filatelistickej FEPA výstave, na paralelnej výstave Salón polárnej filatelie sa nezúčastnil žiadny exponát slovenského vystavovateľa, resp. člena ZSF.


Trieda poštovej histórie:


» 3B - Péter Csicsay - The Postal History of Kingdom of Hungary 1900 -1918 (8 rámov)

    87 bodov = Veľká pozlátená medaila (LV)

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

(V prítmí výstavných priestorov bolo fotografovanie s bleskom jediná možnosť ako ako-tak zachytiť exponáty v istom stupni ostrosti.)» 3B - Ladislav Fekete - The Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I. (5 rámov)

    83 bodov = Pozlátená medaila (V)

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

(V prítmí výstavných priestorov bolo fotografovanie s bleskom jediná možnosť ako ako-tak zachytiť exponáty v istom stupni ostrosti.)» 3B - Pavol Lazar - Postal administration in Slovakia 1850 - 1875; tariffs and franking (5 rámov)

    88 bodov = Veľká pozlátená medaila (LV)

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

(V prítmí výstavných priestorov bolo fotografovanie s bleskom jediná možnosť ako ako-tak zachytiť exponáty v istom stupni ostrosti.)
Trieda tematickej filatelie:


» 4B - František Sopko - The Games of Olympia - The Most Famous Games of all (5 rámov)

    78 bodov = Veľká strieborná medaila (LS)

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

(V prítmí výstavných priestorov bolo fotografovanie s bleskom jediná možnosť ako ako-tak zachytiť exponáty v istom stupni ostrosti.)Trieda jednorámových exponátov:


» 9A - Pavol Lazar - Miniature sheet Bratislava 1937 – Globetrotter (1 rám)

    93 bodov (bez uvedenia stupňa medaile) + špeciálna cena za materiál

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

(V prítmí výstavných priestorov bolo fotografovanie s bleskom jediná možnosť ako ako-tak zachytiť exponáty v istom stupni ostrosti.)» 9C - Igor Banás - Czechoslovak Turf (1 rám)

    81 bodov (bez uvedenia stupňa medaile)

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

(V prítmí výstavných priestorov bolo fotografovanie s bleskom jediná možnosť ako ako-tak zachytiť exponáty v istom stupni ostrosti.)» 9C - Milan Šajgalík - Two places under the Zobor hill in Nitra (1 rám)

    77 bodov (bez uvedenia stupňa medaile)

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

(V prítmí výstavných priestorov bolo fotografovanie s bleskom jediná možnosť ako ako-tak zachytiť exponáty v istom stupni ostrosti.)Trieda filatelistickej literatúry:


» 8A - Miroslav Bachratý - SLOVENSKO 1938-1945 POŠTOVÁ HISTÓRIA

    95 bodov = Veľká zlatá medaila (LG)


» 8A - Ivan Tvrdý - Historické názvy poštových úradov na Slovensku

    75 bodov = Veľká strieborná medaila (LS)Úroveň slovenských exponátov a ich stručné hodnotenie


Je príjemným konštatovaním uviesť, že slovenské exponáty sa na výstave nestratili a takmer všetky patrili k lepšiemu nadpriemeru. Na druhej strane, niektoré z nich nedosiahli vystavovateľmi očakávané vysoké bodové a medailové hodnotenie, no práve to im môže paradoxne pomôcť. Pomôcť pri ďalšom raste a úspešnom vystavení na svetových výstavách, lebo výstavná porota jasne formulovala priestor na zlepšenie a odporúčania, čo v exponátoch treba upraviť a doplniť, aby výsledné hodnotenie na budúcich výstavách nezostalo len túžbou vystavovateľov ale skutočnosťou. Inými slovami, takúto zdravú konfrontáciu potrebuje každý vystavovateľ, aby reálne posúdil svoje schopnosti a možnosti a odhalil slabé miesta. A ak je schopný počúvať odborné rady a aplikovať ich, aby aj posunul svoj exponát na vyššie úrovne. Tieto riadky píšem s plným vedomím, že je tomu tak (a nie sú to len medové motúzy popod nos), lebo som sa zúčastnil na stretnutí porotcov s vystavovateľmi pri všetkých slovenských exponátoch a vecné a konštruktívne pripomienky porotcov som si poznačil a pretlmočil vystavovateľom. Samozrejme, nebolo to potrebné tlmočiť Paľovi Lazarovi, ktorý bol prítomný na celej výstave a aj na tomto stretnutí osobne. Myslím, že pochopil akým smerom sa má jeho exponát uberať, aby bol ešte úspešnejší a zúročil špičkový vzácny materiál, ktorý v exponáte prezentuje.

Z uvedených výsledkov vidno, že najjagavejšiu medailu získal Miroslav Bachratý za svoju nadčasovú monografickú prácu SLOVENSKO 1938-1945 POŠTOVÁ HISTÓRIA v triede literatúry. Opätovne sa potvrdilo, že ide - a to aj v medzinárodnom kontexte - o mimoriadne kvalitnú odbornú knižnú publikáciu.

Druhý zlatý úspech získal Pavol Lazar za svoj jednorámový exponát Miniature sheet Bratislava 1937 – Globetrotter (Hárček Bratislava 1937 - Svetobežník), ku ktorému mu výstavná porota pribalila špeciálnu cenu za prezentovaný filatelistický materiál.

Ako som uviedol, ďalšie tri poštovo-historické exponáty získali tiež veľmi pekné hodnotenie, no zdanlivo ďaleko o zlatých priečok (čo je minimálne 90 bodov). Skutočne len zdanlivo, lebo zlatý potenciál najmä dvoch z nich (P. Csicsay, P. Lazar) je vzhľadom na špičkový filatelistický materiál nespochybniteľný.

Samostatnou kapitolou sú tri tematické exponáty, ktoré by som si dovolil ako medzinárodný porotca pre tematickú filateliu, zhodnotiť podrobnejšie:

František Sopko so svojim 5-rámovým tematickým exponátom The Games of Olympia - The Most Famous Games of all (Hry z Olympie - Hry zo všetkých najslávnejšie) dopláca na mierne zastaranú formu spracovania a prezentácie materiálu (prekrývanie materiálov, zbytočný popis materiálu na úkor odborných tematických popisov, zaraďovanie moderných materiálov nízkej filatelistickej hodnoty). Pri osobnom rozhovore priamo pred exponátom sa zástupca výstavnej poroty vyjadril v zmysle, že pri lepšom spracovaní by mal jeho exponát s tým istým, dodajme, že krásnym a hodnotným materiálom, okamžite minimálne 81 bodov, čo už je pozlátená medaila...

Milan Šajgalík so svojim jednorámovým tematickým exponátom Two places under the Zobor hill in Nitra (Dve miesta pod Zoborom v Nitre) dopláca taktiež na nie práve najšťastnejšiu formu spracovania a prezentácie, keď sa snaží vtesnať na listy nadmerné množstvo informácií a materiálu, čo pôsobí skôr kontraproduktívne. Na rozdiel od exponátu Františka Sopka, jeho materiál nie je až taký hodnotný, takže, ak bude pomýšľať na dosiahnutie 80-bodovej hranice (ktorá vôbec nie je ďaleko), mal by svoj exponát doplniť aj o kvalitný hodnotný filatelistický materiál, najmä celistvosti (a tie prezentovať celé, nie len ich malé časti). Druhou možnosťou, ktorú by som odporúčal, je vytvoriť plnohodnotný 5-rámový exponát s rovnakým, prípadne mierne širším, tematickým zameraním.

A na záver som si nechal asi najpríjemnejšie prekvapenie, ktorým je jednorámový tematický exponát Czechoslovak Turf (Česko-slovenský turf), ktorého autorom je Igor Banás. Exponát opäť v menšej miere dopláca na nie najšťastnejšiu formu prezentácie (nevhodná voľba veľkosti a typu písma, niekedy neprehľadné rozloženie materiálu na listoch, nevýrazné označenie vzácnych filatelistických materiálov), no vyvažuje to zaradením mimoriadne vzácnych (miestami až unikátnych) filatelistických dokladov. Keďže autor bol priamo prítomný pri rozhovore s porotcami, mohol na vlastné uši počuť ich názor a odporúčané návrhy úprav, ktoré by pomohli exponátu získať ešte vyššie bodové - a som presvedčený, že aj medailové - hodnotenie. Zostáva len na ňom ako so spätnou väzbou od renomovaných medzinárodných porotcov naloží a či svoj exponát ďalej kvalitatívne rozvinie.


Slávnostné vyhlásenie výsledkov a oficiálne ukončenie výstavy


Slávnostné vyhlásenie výsledkov, presnejšie vyhlasovanie víťazov, odovzdávanie veľkých zlatých medailí, vecných cien a tiež ocenení podporovateľom a sponzorom a následné oficiálne ukončenie výstavy sa konali v miestnom kultúrnom dome. Atmosféra bola príjemná a uvoľnená, kultúrny program pestrý a dokonca niektoré páry primäl k tancu. Ostatní sme si niečo zajedli, niečo popili, niečo porozprávali a pekný večer bol za nami...

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Slovensko-česká diskusná skupinka pri prípitku na záverečnom vyhlásení výsledkov a dekorovaní najlepších vystavovateľov (palmáre). Zľava: Igor Banás (vystavovateľ), Vojtech Jankovič (národný komisár ZSF), Petr Fencl (člen poroty a čerstvý porotca FEPA v triede tematickej filatelie), Pavol Lazar (vystavovateľ).Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Úspešný slovenský vystavovateľ Miroslav Bachratý preberá ocenenie z rúk predsedu výstavnej poroty Víta Vaníčka, v pozadí sa prizerá predseda SČF Július Cacka, vpravo žasne generálny komisár výstavy Jiří Sedlák.Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Dôvod na úsmev - úspešný slovenský vystavovateľ Miroslav Bachratý si preberal zaslúžené ocenenie.Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Úspešný slovenský vystavovateľ Pavol Lazar preberá ocenenie z rúk predsedu výstavnej poroty Víta Vaníčka, v pozadí sa tiež usmieva predseda SČF Július Cacka.Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Spokojní slovenskí vystavovatelia Pavol Lazar a Miroslav Bachratý po prebratí ocenení.Záverečné zhrnutie


Európska výstava poštových známok priniesla veľmi kvalitnú ukážku filatelistických exponátov, vrátane kvalitných exponátov pohľadníc a otvorenej triedy, a bohatú nádielku novej filatelistickej literatúry. Okrem toho priniesla nový model filatelistických výstav, keď sa podarilo paralelne zorganizovať Salón polárnej filatelie, ktorý bol obrovským prínosom a nepochybne prilákal ďalších návštevníkov. Trochu možno polemizovať o umiestnení výstavy v mierne neprehľadných priestoroch hotela a zábavného centra, verím však, že každý návštevník nakoniec našiel a mohol si prezrieť všetko, čo mal záujem vidieť.

V medzinárodnej konkurencii sa nestratili ani exponáty slovenských vystavovateľov - vystavenie na tejto kontinentálnej FEPA výstave môže byť pre ne veľmi dobrým odrazovým mostíkom pre úspešnú účasť na ďalších medzinárodných a svetových výstavách. Majú na to všetky predpoklady, tak im držme palce.Oficiálne výsledky oboch výstav: European Stamp Exhibition and Polar Salon LIBEREC 2022 - PALMARES (PDF)

Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke výstavy: European Stamp Exhibition and Polar Salon LIBEREC 2022.Kontakt na autora článku: Vojtech Jankovič.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov