Deň poštovej známky: Jozef Baláž (1923 – 2006)

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná slovenskému výtvarníkovi a autorovi československých a slovenských poštových známok Jozefovi Balážovi (1923 – 2006).

05. 12. 2023

Poštová známka:
EUROPA 2009: Astronómia

EUROPA 2009: Astronómia
Deň vydania: 28. 05. 2009
 

Poštová známka z&emisného radu EUROPA venovaného v roku 2009 astronómii.
Poštová známka
EUROPA 2009:
Astronómia


Deň vydania: 28. 5. 2009
Nominálna hodnota: 0,90 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL a TL
Počet známok na tlačovom liste: 8 a 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Komáček
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: HEIDELBERG SPEEDMASTER
Náklad známok: 1 620 000 ks

Hárčeková úprava

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov