Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Poštová známka:
EUROPA 1996: Významné ženy - Izabela Textorisová (portrét a dielo)

EUROPA 1996: Významné ženy - Izabela Textorisová (portrét a dielo)
Deň vydania: 03. 05. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 297600

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom Významné ženy - prvá slovenská botanička Izabela Textorisová.


Textový motív: EUROPA / Izabela Textorisová / 1866 / 1949

Obrazový motív: Známka: portrét Izabely Textorisovej doplnený o kvet lýkovca voňavého; Medzihárčie: motív z herbára Izabely Textorisovej.

Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 1996: Významné ženy - Izabela Textorisová (portrét a dielo) (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Izabela Textorisová (16. 3. 1866 Ratková - 12. 9. 1949 Krupina) prvá slovenská botanička, svojím povolaním poštárka. Po skončení šiestej triedy základnej školy v r. 1877 sa už ďalej vzdelávala iba ako samouk. R. 1886 zložila poštársku skúšku v Revúcej a odišla pracovať na novozriadený poštový úrad do Blatnice, kde zostala po celý život. Túžba po vzdelaní bola u nej taká silná, že popri náročnej poštárskej práci, starostlivosti o rodičov a tri sestry a napriek všetkým predsudkom voči práci žien vo svojej dobe, naučila sa niekoľko jazykov,intenzívne sa venovala štúdiu rastlín, minerálov a speleológii. V odbore botaniky sa stala známou a uznávanou odborníčkou (najmä v znalosti flóry Turca). Zberala a určovala rastliny. Herbárové položky si vymieňala s mnohými známymi odborníkmi. Z jej rozsiahleho herbára, ktorý je uložený na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave čerpali a čerpajú informácie mnohí významní odborníci. Svoje poznatky zhrnula v práci "Floristické údaje z Turčianskej stolice" vydanej v roku 1913 v časopise Botanikai Kozleményiek. Uvádza v nej vyše 100 rastlín, ktorých výskyt nebol dovtedy z Turca známy. Významný maďarský botanik A. Margittai pomenoval nový druh bodliaka, ktorý I. Textorisová našla v roku 1893 jej menom - Carduus textorisianus Marg. I. Textorisová sa aktívne zapájala do kultúrneho a národného diania u nás, kontaktovala sa s mnohými slovenskými vzdelancami, najmä spisovateľmi. Príspevky do časopisov písala zväčša pod pseudonymom. Hoci Izabela Textorisová nemala odborné školské vzdelanie, stala sa známou a uznávanou odborníčkou a celá botanická obec si vysoko váži jej prínos pre slovenskú vedu, čerpá z jej poznatkov a považuje ju za prvú slovenskú ženu - botaničku.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov