100th anniversary of the International Peace Marathon in Košice

Commemorative postage stamp issued to mark the 100th anniversary of the first International Kosice Peace Marathon in Kosice in 1924.

04. 10. 2024

Postage Stamp:
EUROPA 1996: Notable women - Izabela Textorisová (Portrait and Work)

EUROPA 1996: Notable women - Izabela Textorisová (Portrait and Work)
Date of Issue: 03. 05. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 8 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 40 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates
Amount printed: 297600

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the EUROPA stamp series devoted to notable women - the first Slovak botanist Izabela Textorisová.


Text motifs: EUROPA / Izabela Textorisová / 1866 / 1949

Pictorial motifs: Známka: portrét Izabely Textorisovej doplnený o kvet lýkovca voňavého; Medzihárčie: motív z herbára Izabely Textorisovej.

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp EUROPA 1996: Notable women - Izabela Textorisová (Portrait and Work) (Adjusted printing sheet)


Thematic description and context:

Izabela Textorisová (16. 3. 1866 Ratková - 12. 9. 1949 Krupina) prvá slovenská botanička, svojím povolaním poštárka. Po skončení šiestej triedy základnej školy v r. 1877 sa už ďalej vzdelávala iba ako samouk. R. 1886 zložila poštársku skúšku v Revúcej a odišla pracovať na novozriadený poštový úrad do Blatnice, kde zostala po celý život. Túžba po vzdelaní bola u nej taká silná, že popri náročnej poštárskej práci, starostlivosti o rodičov a tri sestry a napriek všetkým predsudkom voči práci žien vo svojej dobe, naučila sa niekoľko jazykov,intenzívne sa venovala štúdiu rastlín, minerálov a speleológii. V odbore botaniky sa stala známou a uznávanou odborníčkou (najmä v znalosti flóry Turca). Zberala a určovala rastliny. Herbárové položky si vymieňala s mnohými známymi odborníkmi. Z jej rozsiahleho herbára, ktorý je uložený na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave čerpali a čerpajú informácie mnohí významní odborníci. Svoje poznatky zhrnula v práci "Floristické údaje z Turčianskej stolice" vydanej v roku 1913 v časopise Botanikai Kozleményiek. Uvádza v nej vyše 100 rastlín, ktorých výskyt nebol dovtedy z Turca známy. Významný maďarský botanik A. Margittai pomenoval nový druh bodliaka, ktorý I. Textorisová našla v roku 1893 jej menom - Carduus textorisianus Marg. I. Textorisová sa aktívne zapájala do kultúrneho a národného diania u nás, kontaktovala sa s mnohými slovenskými vzdelancami, najmä spisovateľmi. Príspevky do časopisov písala zväčša pod pseudonymom. Hoci Izabela Textorisová nemala odborné školské vzdelanie, stala sa známou a uznávanou odborníčkou a celá botanická obec si vysoko váži jej prínos pre slovenskú vedu, čerpá z jej poznatkov a považuje ju za prvú slovenskú ženu - botaničku.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists