Pošta: Eduworld Holding - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici - www.postoveznamky.sk

100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Eduworld Holding - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Deň používania: 17. 11. 2016
 
Pošta: SKALICA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Skalici na propagáciu Stredoeurópska Vysoká Škola v Skalic, ktorá patrí do siete súkromných univerzít Eduworld Holding.


Textový motív: EDUWOLRD HOLDING

Obrazový motív: Logo Eduworld Holding.

Tematický popis a súvislosti:

Ambíciou Stredoeurópska vysoká škola (SeVŠ) v Skalici je rozvíjať hodnoty vzdelania a kultúry, znalostí a vedomostí.

SeVŠ pracuje ako inštitúcia vyššieho (vysokoškolského) vzdelávania pod záštitou neziskovej organizácie University of Central Europe v Skalici. SeVŠ je akreditovaná Ministerstvom školstva slovenskejý republiky od novembra 2005 a má dva školské areály v Skalici a v Košiciach. SeVŠ získala prestížny certifikát kvality v súlade s kritériami medzinárodnej normy EN ISO 9001: 2008. Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici sa podarilo počas 10 rokov existencie sa etablovať ako vedúca univerzity so silným medzinárodným kreditom. V súčasnosti je SeVŠ je príkladom modernej univerzity, ktorá prešla efektívnym procesom internacionalizácie. Výsledky sú:

  • Vytvorenie kvalifikačného centra, ktoré slúži ako most spájajúci akademický svet s trhom práce;
  • Spojené štúdium MGIMO Rusko (Magisterský titul v odbore marketingu životného prostredia);
  • Spojené štúdium s Užhorodskou národnou univerzita Ukrajiny (Magisterský titul v odbore medzinárodných vzťahov).

SeVŠ zriadila svoje pobočky v Ríme, Turíne a Reggio Calabria.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov