Kamancheh (Joint issue with Azerbaijan)

Commemorative postage stamp Kamancheh (joint issue with Azerbaijan).

02. 10. 2023

Commemorative Postmark:
Eduworld Holding - University of Central Europe in Skalica

Eduworld Holding - University of Central Europe in Skalica
Day of use: 17. 11. 2016
 
Post office: SKALICA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Skalica to propagate the University of Central Europe in Skalica, which belong to the network of Eduworld Holding private universities.


Text motifs: EDUWOLRD HOLDING

Pictorial motifs: Logo Eduworld Holding.

Thematic description and context:

Ambíciou Stredoeurópska vysoká škola (SeVŠ) v Skalici je rozvíjať hodnoty vzdelania a kultúry, znalostí a vedomostí.

SeVŠ pracuje ako inštitúcia vyššieho (vysokoškolského) vzdelávania pod záštitou neziskovej organizácie University of Central Europe v Skalici. SeVŠ je akreditovaná Ministerstvom školstva slovenskejý republiky od novembra 2005 a má dva školské areály v Skalici a v Košiciach. SeVŠ získala prestížny certifikát kvality v súlade s kritériami medzinárodnej normy EN ISO 9001: 2008. Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici sa podarilo počas 10 rokov existencie sa etablovať ako vedúca univerzity so silným medzinárodným kreditom. V súčasnosti je SeVŠ je príkladom modernej univerzity, ktorá prešla efektívnym procesom internacionalizácie. Výsledky sú:

  • Vytvorenie kvalifikačného centra, ktoré slúži ako most spájajúci akademický svet s trhom práce;
  • Spojené štúdium MGIMO Rusko (Magisterský titul v odbore marketingu životného prostredia);
  • Spojené štúdium s Užhorodskou národnou univerzita Ukrajiny (Magisterský titul v odbore medzinárodných vzťahov).

SeVŠ zriadila svoje pobočky v Ríme, Turíne a Reggio Calabria.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists