Za Jozefom Čížkom

Smutná správa o odchode Jozefa Čižka - jedného z našich najvýznamnejších filatelistov.

10. 03. 2021

Poštová známka:
Duchovná obnova

Duchovná obnova
Deň vydania: 01. 12. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
 
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 5
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3240000

Poštová známka venovaná duchovnej obnove s motívom vzkriesenia z cyklu Starý a Nový zákon od Vincenta Hložníka


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Vincent Hložník: Vzkriesenie (ilustrácia z cyklu Starý a Nový zákon zobrazujúca vzkrieseného Ježiša Krista medzi učeníkmi)

Tematický popis a súvislosti:

Náš letopočet, rátaný od narodenia Ježiša Krista, sa blíži k roku 2000. Rok 2000 bude nielen medzníkom tisícročí, ale predovšetkým jubilejným rokom historickej udalosti, ktorou boli prvé Vianoce: narodenie Božieho Syna z Panny Márie. V tejto súvislosti vyzval pápež Ján Pavol II. katolícku cirkev, ba aj celý svet k trojročnej duchovno-morálnej príprave na Veľké jubileum roku 2000. V rámci tohto programu je prvý rok - 1997 - venovaný téme: Ježiš Kristus - sviatosť krstu. V apoštolskom liste "Tertio millenio adveniente" (Blížiace sa tretie tisícročie) Svätý Otec píše: "Všetko sa má zameriavať na prednostný cieľ jubilea, ktorým je posilnenie viery a svedectva kresťanov." Toto je výzva pre všetkých lepšie poznávať Ježiša Krista, jediného Spasiteľa ľudstva a dôslednejšie stvárňovať našu súčasnosť v duchu jeho pravdy a lásky.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov