Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Poštový lístok bez prítlače:
Doprava na Dunaji

Doprava na Dunaji
Deň vydania: 04. 07. 2002
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 10 Sk

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom loďky na Dunaji a Bratislavského hradu.


Textový motív: Natlačená známka: Parník Franz I. / 1830; Cena: 10,80 Sk / © Slovenská pošta, š. p., PL 72

Obrazový motív: Natlačená známka: parník Franz I. na Dunaji s dobovým Bratislavským hradom na pozadí.

Autor známky: akad. mal. Dušan Grečner
Predajná cena: 10,80 Sk


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov