170 rokov prvých poštových známok na Slovensku

Okolnosti vzniku a proces návrhu a výroby prvých rakúskych známok a ich detailný filatelistický popis doplnený ukážkami skutočného poštového použitia známok všetkých hodnôt na zásielkach odoslaných z územia alebo na územie dnešného Slovenska.

23. 02. 2021

Poštový lístok bez prítlače:
Dominanty Bratislavy

Dominanty Bratislavy
Deň vydania: 15. 02. 1999
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom dominánt Bratislavy.


Textový motív: Natlačená známka: nie je; Cena: 4,50 Sk

Obrazový motív: Natlačená známka: dominanty Bratislavy - Bratislavský hrad, Nový most, Dóm sv. Martina, Stará radnica, Michalská brána, budova Slovenského rozhlasu.

Autor známky: akad. mal. Jozef Baláž
Predajná cena: 4,50 Sk


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov