EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Fauny a flóry tatranských plies.

26. 04. 2024

Poštový lístok bez prítlače:
Dominanty Bratislavy

Dominanty Bratislavy
Deň vydania: 15. 02. 1999
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom dominánt Bratislavy.


Textový motív: Natlačená známka: nie je; Cena: 4,50 Sk

Obrazový motív: Natlačená známka: dominanty Bratislavy - Bratislavský hrad, Nový most, Dóm sv. Martina, Stará radnica, Michalská brána, budova Slovenského rozhlasu.

Autor známky: akad. mal. Jozef Baláž
Predajná cena: 4,50 Sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov