Looking-buying for my collection international reply coupons SLOVENSKO

Looking for Slovak international reply coupons (Coupon-réponse International)

12. 02. 2021

Postal Card without Imprint:
Landmarks of Bratislava

Landmarks of Bratislava
Date of Issue: 15. 02. 1999
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 4 Sk

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal (correspondence) pre-stamped card with embossed stamp depicting landmarks of Bratislava.


Text motifs: Natlačená známka: nie je; Cena: 4,50 Sk

Pictorial motifs: Natlačená známka: dominanty Bratislavy - Bratislavský hrad, Nový most, Dóm sv. Martina, Stará radnica, Michalská brána, budova Slovenského rozhlasu.

Autor známky: akad. mal. Jozef Baláž
Predajná cena: 4,50 Sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists