Anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich (Operation Anthropoid).

24. 05. 2022

Postal Card without Imprint:
Landmarks of Bratislava

Landmarks of Bratislava
Date of Issue: 15. 02. 1999
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 4 Sk

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal (correspondence) pre-stamped card with embossed stamp depicting landmarks of Bratislava.


Text motifs: Natlačená známka: nie je; Cena: 4,50 Sk

Pictorial motifs: Natlačená známka: dominanty Bratislavy - Bratislavský hrad, Nový most, Dóm sv. Martina, Stará radnica, Michalská brána, budova Slovenského rozhlasu.

Autor známky: akad. mal. Jozef Baláž
Predajná cena: 4,50 Sk


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists