Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/4 (110)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

26. 09. 2021

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Dni národnej hrdosti - 2. národné letecké dni 2008 (známka Dálie)

Dni národnej hrdosti - 2. národné letecké dni 2008 (známka Dálie)
Deň vydania: 14. 06. 2008
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 33 x 27 mm + k 33 x 27 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Dálie k Dňom národnej hrdosti - 2. národným leteckým dňom 2008 v Piešťanoch.
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Dni národnej hrdosti - 2. národné letecké dni 2008 (známka Dálie) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Dálie k Dňom národnej hrdosti - 2. národným leteckým dňom 2008 v Piešťanoch je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: autor neznámy.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov